SHOWDOWN SLOVENIJA

PRAVILA


 


Pripomba k pravilnikom!

 


Organizatorjem showdown turnirjev, lig ali raznovrstnih tekmovanj v Sloveniji, svetujemo usklajenost točkovanja med udeleženci z IBSA pravili in ostalimi organizatorji po svetu.

Točkovanje za skupni seštevek se tako na SP, EP, turnirjih, ligah kot tudi na kvalifikacijah točkuje ; zmaga z 1 točko, poraz pa z 0 točkami. 

(tovrstno točkovanje je v tujini uveljavljeno že vse od leta 2015)

 

 

TRENUTNO VELJAVEN PRAVILNIK (januar2018)

 

 

IBSA  Showdown Pravila  2018 - 2021

Nelektoriran prevod: Gregor Habjan, februar 2019) 

 

INTERNATIONAL BLIND  SPORTS FEDERATION (IBSA)

MEDNARODNA ZVEZA  ŠPORTOV ZA SLEPE

 

 

SHOWDOWN PRAVILA

2018 – 2021

Verzija: Rev. 1, 09.02.2018

 

 

 

 

 

IBSA Showdown Pravila

Sprejeto na IBSA pododboru showdown sodnikov, Handen , oktober 2017  

 

 

Ta pravila urejajo Showdown igro na  IBSA Svetovnih prvenstvih, IBSA Kontinentalnih prvenstvih in vseh drugih turnirjih pod okriljem IBSE.

 

 

 

1.       Splošna pravila

 

 

Showdown igrata dva igralca. Igra se na pravokotni mizi, z goloma na vsakem koncu in s sredinsko
tablo. Igra se z loparjema in žogico, v katero so vstavljeni koščki kovine, ki jo naredijo slišno. Cilj
igre je udariti žogico na nasprotno stran mize, pod sredinsko tablo, v nasprotnikov gol, medtem ko
poskuša nasprotnik to preprečiti.

 

1.1 Pravila igre so navedena v nadaljevanju

 

1.2 Način tekmovanja na turnirju določi IBSA Showdown odbor v dogovoru z organizatorjem
tekmovanja. Tekmovanje mora slediti navodilom v dodatku E, da ga lahko IBSA podkomite uradno prizna ter uvrsti med točkovanje turnirjev v mednarodnem sistemu točkovanja. 

 

1.3 Države, ki organizirajo Državno prvenstvo , ga morajo izpeljati po IBSA pravilih, ker se v nasprotnem točke za dosežena mesta ne morejo upoštevati v uradnem mednarodnem sistemu razvrščanja (RANK LESTVICA)

 

1.4 V primeru nesporazumov pri tolmačenju IBSA Showdown pravil velja angleška verzija.

 

Te predpise sestavljajo štirje deli:


A: Definicije

B: Pravila igre.
C: Določila o opremi.

D: Dodatek z načrti mize.

E: Smernice za uradno priznane turnirje (še v delu)

 

 

 

 

 

A. Definicije

 

·        Igralna roka: Roka (do in vključno s 6 cm nad zapestjem), v kateri se drži lopar.
Igralna roka vključuje zaščito za roko, opisano v členu 10.2.

 

·        Sredinska tabla: Pravokotna tabla, ki igralno območje deli na dva dela. Sredinska tabla
je nameščena na stranska roba nad igralnim območjem.

 

·        Kontaktna plošča: Ozka lesena plošča, ki je položena na vrh obeh končnih sten.

 

·        Predaja igre:  ko igralec »preda igro«, prostovoljno odstopi;  na primer če pride do poškodbe. Igralec, ki se odreče tekmi, bo obdržal vse točke in točke, ki jih je že osvojil. Igro pa izgubi z najnižjim možnim rezultatom. Primer: Igralec A je zmagal v prvem nizu 11: 5 in vodi v drugem setu 7: 2, nato pa se zaradi poškodbe odreče tekmi. Igralec B zmaga v tej tekmi 11: 5, 7: 11,0: 11.

 

·        Gol: Gol je dosežen, ko je celotna žoga v žepu gola ali če igralec, ki je prejel gol,
žogo namenoma potisne izven gola s katerimkoli delom telesa in sodnik to opazi.

 

·        Območje gola:  To je prostor med golom in vključno z otipljivo mejno črto tega prostora.

·        Odpritna gola: Odprtina v vodoravni igralni površini in navpični končni steni.

·         Jezik: Igralec in njegov trener lahko govorita v katerem koli jeziku, s temi izjemami:

-Če želi trener navijati ali podpreti svojega igralca, če žoga ni v igri, je dovoljen le uradni jezik turnirja (v primeru kršitve velja pravilo 9.1 ali 9.2).

·         Izguba po pravilu:  Igralec »izgubi tekmo po pravilu«, ko krši neko pravilo. Igralec, ki je po pravilu izgubil tekmo, izgubi vse sete brez dobljene toćke. Točke, ki jih je igralec že osvojil, bodo razveljavljene. Primer: 11: 0, 11: 0, 11: 0.

·         Dobljena igra: kakršna koli kombinacija iger, npr. na dve dobljeni (2-1) (2-0) ali na 3 dobljene (3-2) (3-1),(3-0). Ne-udarna roka: Roka, ki trenutno ne drži loparja. Lahko se imenuje tudi »svobodna roka«.

·         Igralno območje: Prostor, je omejen oz definiran sledeče:

A: ob straneh - s stranskima in na koncu s končnima  navpičnima stenama

B: na dnu - z igralno površino oz ploskvijo

C: z vrhom stranskih in končnih sten vrh stranskih sten je še vedno igralno področje

D: vrh kontaktne plošče je izključen. Spodnja stran kontaktne plošče in sprednja stran kontaktne plošče sta del igralnega območja.

 

·         Kazen: Težka sankcija je za hudo kršitev s strani trenerja ali igralca med tekmo (vključno z vsemi prekinitvami). Kazen se lahko izreče z ali pa brez pred opozorila. Izrečena kazen ne bo spremenila poteka dogajanja.

o   Če je sodnik ustavil tekmo, da bi izrekel kazen, se nadaljuje s ponovnim servisiranjem.

o   Če je bila kazen izrečena, ko žogica ni bila v igri, se bo tekma nadaljevala z naslednjim servisom po vrsti.

 

·         Igralna napaka:  Zaradi tehnične ali nenamerne napake med igro se kaznuje z  izgube 1 točke

 

·         Igralna površina: Površina na vodoravni plošči.

 

·         Zaporedje servisov: Dva (2) zaporedna servisa.

 

·         Igra:  Igra (set) je del tekme, kjer igralec zmaga oz. osvoji (11) točk s hkrati doseženima (2) točkama razlike proti nasprotniku. Ekipne tekme se igrajo na najmanj 31 točk s hkrati doseženima (2) točkama razlike proti nasprotnikom.

 

·         Končni čas:  Skupni zbran čas igranja.

 

·         Ogrevanje   Velja za posamično in ekipno tekmovanje.

Čas, ko lahko dva ali več igralcev prosto vadita drug z drugim in se navadita na mizo. Čas za ogrevanje je običajno 60 sekund, vendar ga lahko sodnik spremeni, če meni, da je to primerno. Tudi ogrevanje lahko popolnoma izpustite.

Med ogrevanjem morajo igralci nositi vso potrebno Showdown opremo. Med ogrevanjem ni dovoljeno pogovarjanje med igralcem in njegovim trenerjem (pravilo 9.1 ali 9.2 velja v primeru kršitve).  Ogrevanje se začne in konča s sodnikovim  žvižgom oz z ukazom.

 

·         Opozorila: Izdano opozorilo velja za celotno tekmo, opozorilo ekipi pri timskem tekmovanju prav tako velja za čas celotne tekme.  Sodnik lahko izda opozorilo, ko je žoga v igri ali med odmorom. 

Če je sodnik ustavil tekmo, da bi izdal opozorilo, se nadaljeval s ponovljenim serviranjem.

Če je bilo opozorilo dano, ko žogica ni bila v igri, se tekma nadaljuje z rednim servisem.

B. Pravila Igre

 

2.     Splošna pravila

 

2.1 Med igro na turnirju morajo biti ob vsaki mizi prisotni:

A: Sodnik (videč)

B: Drugi sodnik (videč, pretečen čas in time-out) govori rezultat in število servisov)

C:  Sodnik lahko hkrati opravlja A in B funkcijo. (to pravilo ni treba upoštevati na tekmovanjih nižjega ranga) Pravilo se upošteva na tekmovanjih višjega ranga in sicer na SP in EP.

 

2.2  Če se sodnik poškoduje, prekine igro in organizator zagotovi novega sodnika za nadaljevanje igre.

 

2.3. Sodnik sodi na svetovnih in evropskih prvenstvih v angleškem jeziku. Igralec, ki ne razume jezika ima lahko ob sebi nekoga, ki mu prevaja, toda le ta ne sme dajati navodil in nasvetov v zvezi z igro.

 

2.4 Sodnik bo zagotovil, da se bodo pravila igre upoštevala v vseh situacijah. Sodnik ima možnost pridobiti mnenje drugega sodnika in nato odločiti oz. izreči odločitev LET ko ne ve kaj se je zgodilo in zahtevati ponovitev servisa. Odločitev sodnika je dokončna.

 

2.5 Po pregledu opreme in predstavitvi se igra začne in konča z enojnim kratkim sodnikovim piskom. Prav tak pisk uporabi tudi za prekinitev igre in za  napake, dvojni kratek pisk je za dosežen gol in enojen dolg zavit pisk za konec igre. Takrat, ko nekdo zmaga.

 

2.6 Zmagovalec je tisti igralec, ki prvi doseže enajst (11) točk in ima pri tem vsaj dve (2) točki prednosti pred nasprotnikom,

 

2.7 Na SP, EP in DP tekme niso časovno omejene. Prav tako niso časovno omejene finalne tekme na turnirjih.  Organizator turnirja pa lahko določi časovno omejitev tekem in o tem mora obvestiti udeležence pred začetkom turnirja.

 

2.8 Če je čas za igro omejen, je igralec, ki vodi ob izteku časa, proglašen za zmagovalca. Če je ob izteku časa rezultat neodločen, se z metom kovanca določi, kateri igralec naslednji servira. Prva dosežena točka odloča o zmagi.

 

2.9 Igralca morata ob koncu vsake igre zamenjati strani. Med zadnjo igro v dvoboju igralca zamenjata strani, ko eden doseže šest (6) točk ali ob izteku polovice časa, določenega za igro. Pri timskem tekmovanju se izvede menjava strani enkrat, ko prva ekipa doseže 16 točk.

 

2.10 Če se igra samo ena igra, igralca zamenjata strani, ko eden doseže šest (6) točk ali ob izteku polovice časa, določenega za igro.

 

2.11 Zamenjava strani lahko traja največ eno (1) minuto. 15 sekund pred potekom menjalnega časa sodnik igralca opozori tako, da reče »15 sekund«

 

2.12 Ob menjavi strani se igralca premakneta vsak po svoji desni strani.

 

2.13 Ob menjavi strani velja pravilo o minuti odmora »time out-u« (glej 3.1)

 

2.14  Predenj se začne igra mora igralec napovedati trenerja pri sodniku. Igralec mora napovedati trenerja četudi le tega ni v prostoru. Trener lahko vstopi in izstopi iz prostora ko je set končan. Ko se set konča in ko poteka  menjava strani mora sodnik odpreti vrata, da lahko gledalci in trenerji vstopajo in izstopajo. Sodnik mora odpreti vrata. Igralec ne more spremeniti trenerja ko se enkrat ttekma začne.

 

2.15 Med menjavo strani se igralec lahko osveži sam ali s pomočjo trenerja, vendar mora ostati v igralnem prostoru!

 

2.16 Gledalci morajo biti med igro tiho. Ko se doseže gol lahko zaploskajo, toda ko sodnik zahteva tišino v prostoru morajo to upoštevati. Sodnik je tudi zadolžen, da prepreči kakršne koli moteče zvoke med igro in zagotovi vstopanje in izstopanje iz prostora takrat, ko je to dovoljeno. Med menjavami strani ko sodnik odpre vrata..

 

2.17. Trener mora stati na igralni strani svojega igralca.

 

3.     Minutni odmori (time out-i)

 

3.1 Vsak igralec ima med eno igro pravico do enega odmora, v dolžini 1 minute (60 sek) Odmor se lahko zahteva med prekinitvijo igre. Odmor lahko zahtevata igralec ali trener. Pogovor (komunikacija) med trenerjem in igralcem je dovoljena le med trajanjem odmora in med menjavo strani.

V timskem tekmovanju je prav tako dovoljen le 1 odmor med tekmo poleg obvezne menjave strani.

 

3.2 Sodnik lahko ustavi igro kadarkoli se mu/ji zdi to potrebno (npr. poškodba, pretiran hrup, itd.). Igra se nadaljuje s ponovim servisom. Če sodnik dovoli igralcu iti na toaleto mora omejiti čas na 5 minut. Če se igralec ne vrne v tem času po pravilu izgubi tekmo.

 

3.3 Sodnik lahko kliče medicinski odmor ,če je igralec poškodovan. Igralec mora biti pripravljen za igro v roku 5 minut v nasprotnem izgubi tekmo!

 

3.4  Uro za merjenje časa se ustavi med vsakim odmorom ali sodnikovo prekinitvijo igre.

 

4.    Točkovanje

 

4.1 Za vsak zadetek (gol) se dosodi dve (2) točki. Ko je zadetek (gol) dosežen to sodnik oznani z dvojnim piskom.

 

4.2 Igralca lahko dobita točke ne glede na to, kateri igralec servira.

 

4.3 Ena (1) točka se dosodi nasprotniku igralca, ki udari žogico v sredinsko tablo in s tem ustavi njeno gibanje naprej. Če se žogica dotakne sredinske table s spodnje strani, vendar nadaljuje svojo pot naprej ali če se žogica udari v rob table in se ustavi tik za tablo, se nasprotniku igralca, ki je to storil ne sme prisoditi  točke. V takem primeru se pusti, da se igra nadaljuje ali se dosodi mrtvo žogo, če se žogica ustavi izven dosega igralca. V primeru, da se žogica od table odbije na  polovico igralca, ki je žogico udaril dosodimo točko nasprotniku.

 

4.4 Ena (1) točka se dosodi nasprotniku igralca, ki udari žogico nad sredinsko tablo.

 

4.5 Ena (1) točka se dosodi nasprotniku igralca, ki se znotraj igralnega območja dotakne žogice s katerimkoli delom telesa razen z loparjem ali igralno roko. (dovoljeno max 5 cm nad zapestjem) Kaznuje se vsak tudi nenameren dotik s katerimkoli delom telesa razen z igralno roko. Tudi če nasprotni igralec udari žogico tako, da se po prehodu pod sredinsko tablo dvigne in udari igralca v roko, prsi ali katerikoli drugi del telesa znotraj igralnega območja, se ena točka dosodi igralcu, ki je žogico udaril. Potrebno je natančno presoditi ali je bil igralec v trenutku dotika žogice znotraj igralnega območja (znotraj kvadra, ki si ga predstavljamo nad igralno ploskvijo).

 

4.6 Ena (1) točka se dosodi nasprotniku igralca, čigar lopar ali igralna roka povzroči, da žogica zapusti igralno območje.

 

4.7 Ena (1) točka se dosodi nasprotniku igralca, ki ulovi in ustavi žogico ter ne nadaljuje igre v dveh (2) sekundah. To pravilo se zelo redko uporablja. Točka se dosodi le če igralec žogico ustavi in jo pusti v mirovanju dve sekundi. Igralec ima žogico lahko v posesti tudi mnogo dlje kot dve sekundi vendar mora biti žogica v gibanju. To pravilo se  ne meri na točen čas ampak se prepusti presoji sodnika.

 

4.8  Ena (1) točka se dosodi nasprotniku igralca, čigar odbita žogica se dotakne vrha kontaktne plošče in se odbije nazaj v igralno polje

 

4.9 Dotik žogice v območju gola ni dovoljen, če se to zgodi se nasprotniku dosodi (1) točka. Če se žogica v območju gola dotakne igralca v roko in lopar, ter nadaljuje pot v gol se nasprotniku dosodi (2) točki. Če se žoga dotakne katerega koli drugega dela telesa znotraj območja gola se dosodi nasprotiku (1) točka, Če se žoga dotakne roke ali loparja znotraj območja gola se nasprotniku da (1) točka.

   

5. Začetek igre

 

5.1    Pred začetkom igre  se morajo sodnik, drugi sodnik, igralca in trenerja medsebojno predstaviti.

 

5.2 Pred začetkom igre mora sodnik preveriti neprosojno zaščito oči, loparja, zaščito rok in oblačila, ki jih nosita igralca.

 

5.3 Pred začetkom igre mora sodnik izvesti žreb s kovancem. Igralca ki je prvi napisan na igralnem listu izbere stran kovanca (cifra, mož). Igralec, ki dobi žreb ima pravico izbrati  ali bo serviral ali bo servis prepustil nasprotniku. Podobno je pri timskem dvoboju. Zmagovalec žreba se po seznanjenem vrstnem redu obeh ekip lahko odloči ali bodo začeli z servisom ali bodo prvi servis prepustili nasprotnikom.

 

5.4. Neprosojna zaščita za oči se nosi med vso tekmo. Igralec se očal ne sme dotakniti do konca tekme. Če to mora storiti lahko prosi sodnika za dovoljenje, tudi v odmoru. Če mu sodnik dovoli se mora obrniti stran od mize. Preden se igra nadaljuje sodnik preveri očala ali so dana pravilno na obraz da ne bi videl spodaj ali skozi. Če igralec prekrši to pravilo se nasprotniku dosodi (1) točka. (očala so na očeh, med igro, med menjavo strani in med time outom, torej od začetka ogrevanja do zmage nekoga) Če se igralec dotakne svojih očal brez sodniškega dovoljenja, preden se set začne, se bo set začel z rezultatom 1: 0 za nasprotnika. Igra se bo začela z rednim servisom. Če se igralec med igro dotakne svoje maske, bo sodnik prekinil tekmo in nagradil  nasprotnika z eno (1) točko. Tekma se nadaljuje s ponovljenim servisom.

 

5.5 Sodnik pred pričetkom igre zakotali žogico proti igralcu, ki servira in vpraša oba igralca, če
sta pripravljena za začetek igre. Ko dobi potrditev od obeh igralcev, sodnik pove kateri servis je po vrsti, koliko je rezultat . Nato oznani začetek igre z enojnim piskom. Na ta način sodnik pred vsakim servisom pove kdo je naredil napako, kdo je dobil točko, koliko je rezultat in kateri servis je po vrsti, nato s piskom začne novo točko.

 

6. Servis

 

6.1 Po sodnikovem pisku mora igralec, ki servira, to storiti v treh (2) sekundah. Če po sodnikovem pisku igralec ne servira v dveh sekundah, izgubi ta servis, njegovemu nasprotniku pa se dosodi ena točka. Enako se zgodi če igralec servira predenj sodnik piska za začetek servisa.

 

6.2 Žogica mora biti na igralni površini preden igralec servira

 

6.3 . Namerno premikanje žoge pred udarcem ni dovoljeno in bo upoštevano kot nepravilen servis. Nasprotnik bo prejel eno (1) točko.  Po tem, ko žogo postavite na igralno površino, se lahko žoga premakne, preden jo igralec udari s palico, pod pogojem, da je igralec namerno ne premakne.

Igralec lahko postavi žogo na drugo mesto na igralni površini tik pred tem, ko sodnik zapiska. (pravilo 6.1 še vedno velja).

 

6.4 Ob serviranju vsak zamah po žogici šteje kot en 1 servis.

 

6.5  Če igralec zgreši žogo pri servisu, se uporabi ena od teh dveh interpretacij:

● če ni bilo slišnega zvoka ( sodnika), lahko igralec večkrat zamahne za žogo (dokler ne doseže omejitve za 2 sekundi za serviranje po pisku).

● če je bil slišan zvok (za sodnika), se udarec šteje kot ena servis.

 

6.6  Vsak igralec servira dvakrat zapored.

 

6.7  Servirana žogico se mora samo enkrat odbiti od stranske stene, pred prehodom pod sredinsko tablo. Če se to  ne zgodi, mora sodnik ustaviti igro, igralec pa je kaznovan z izgubo tega servisa, njegovemu nasprotniku pa se dosodi ena točka. Lahko je dolgi ali kratek servis. Vsaka napaka (žogica se od stene odbije več kot enkrat, žogica se zaleti v sredinsko tablo,  žogica zleti izven igralnega območja, žogica pade v lasten gol...) preden žogica preide pod sredinsko tablo se kaznuje z dosoditvijo ene točke nasprotniku. Tudi serviranje, ko žogica ves
čas potuje ob eni stranici se šteje kot napačen servis in se kaznuje z dodelitvijo ene točke
nasprotniku.

 

6.8  Ko je sodnik napovedal servis, mora biti igralec pripravljen na izvedbo. Igralec pokaže, da je pripravljen služiti tako, da postavi žogo na mizo.

 

7. Igra

 

7.1 Ena (1) točka se dosodi nasprotniku igralca, ki zadržuje svojo neigralno roko znotraj igralnega območja, razen ob menjavi igralne roke. Neigralna roka ne sme biti nikjer znotraj igralnega območja. Vsaka kršitev tega pravila se takoj kaznuje z dosoditvijo ene točke nasprotniku. Sodnik lahko tolerira če presodi, da se neigralna roka giba visoko nad igralno površino, če je to igralčevo naravno gibanje pri udarcu žogice. Igralec lahko položi roko na kontaktno ploščo a pri tem mora paziti da ni s prsti čez rob. Igralec ima lahko telo nad igralno površino, če je tak njegov stil igre.

 

7.2 Igralec mora lopar ves čas držati samo v eni roki, razen ob menjavi igralne roke. Kršitev tega
pravila se kaznuje z dosoditvijo ene (1) točke nasprotniku.
Tudi če igralec z neigralno roko samo popravlja položaj loparja v igralni roki je to napaka in se kaznuje z dosoditvijo ene točke nasprotniku.

 

7.3 Če igralec izpusti lopar dobi nasprotnik (1) točko.

 

7.4 Če je lopar poškodovan in se igra ne more več nadaljevati sodnik zahteva ponoven servis. Vsaka točka ki je dosežena po tem, ko je lopar uničen se ne šteje, četudi sodnik še ni piskal. Lopar je uničen takrat, ko je razdvojen oz razleten na več kosov.

 

8. Mrtva žogica

 

8.1 Sodnik dosodi "mrtvo žogico" in ponovitev servisa, kadar se po njegovem/njenem mnenju žogica premika tako počasi, da po nepotrebnem zavlačuje potek igre, ali kadar igralec izgubi sled za žogico.

 

8.2 Če se žogica ne sliši več kot 2 sekundi sodnik lahko piska mrtvo žogo.

 

9.      Kazni

 

9.1 Kazni z opozorili.   Vsak od navedenih incidentov pod 9.1 bo sankcioniran

• 1. kršitev: Opozorilo

• 2. in nadaljnje kršitve: sodnik določi kazen za dve (2) točki.

9.1.1 Ne igranje za mizo.

• igranje mora biti na konceh mize. Igralca ne smeta igrati s strani mize. Ni dovoljeno, da bi se držala katerega koli dela mize, razen na koncu mize, ki je opredeljen s krivuljo mize, vključno s celotno krivuljo.

9.1.2 Premikanje žoge s prstom.

• žoge ni dovoljeno premikati tako, da bi jo objemali ali držali s katerim koli prstom.

9.1.3 Tresenje, pretirano ali stalno premikanje mize na moteč način.

9.1.4 Moteče drsanje ali ropotanje z loparjem.

9.1.5 Govoriti med igro ali prekinitvijo igre (razen 2.12, 2.13, 3.1, 3.2, 3.3).

9.1.6 Z zunanje strani potiskati kateri koli del telesa v območje gola.

9.1.7 Vse druge aktivnosti, ki jih sodnik ocenjuje kot motnjo za nasprotnika ali namerno zamujanje na igro.

 

9.2 Kazni brez opozoril.

Vsak od navedenih incidentov pod 9.2 bo takoj povzročil dve (2) kazenski točki.

9.2.1 Če mobilni telefon ali katera koli druga elektronska naprava igralca ali njegovega trenerja povzroča kakršnokoli hrup med tekmo.

9.2.2 Vsak poskus trenerja, da svojemu igralcu pošilja tajne znake izven določenega časa za komunikacijo.

To se hkrati šteje za resno kršitev. Sodnik bo trenerja neposredno poslal iz igralnega prostora.

 

9.3 Druge sankcije

9.3.1 Zelo resna kršitev igralca.

• V primeru, npr. napada na sodnika, meče žogico ali lopar ali podobna dejanja, sodnik ima pravico takoj kaznovati storilca prekrška. Igralec  ki povzroči tovrsten prekršek takoj izgubi tekmo.

9.3.2 Sodnik lahko pošlje navijače ali trenerja iz igralnega prostora v primeru kršenja pravil.

9.3.3 Igralec mora biti ob določenem času v igralnem prostoru . Če sodnik počaka pet (5) minut in se igralec ne pojavi, le ta izgubi tekmo. Če je igralec večkrat prepozen, se ga lahko izključi iz turnirja

10.   Oblačila

 

10.1 Igralca morata nositi majico s kratkimi rokavi, rokavi ne smejo biti daljši od komolca.

 

10.2 igralca morata uporabljati zaščito za roke. Zaščita za roke ne sme segati več kot
šest (6) cm čez zapestje igralca in debelina zaščite pred prsti ne sme biti več kot (2,5) cm in ob straneh zaščita ne sme biti več kot (2)cm širša od širine roke na vsaki strani. Pri meritvah roke se palec izključi.

 

10.3  Igralec lahko uporablja zaščito 6 cm nad zapestjem. Obvezno druge barve kot je rokavica. Znojni trakovi!

Dovoljeni načini označevanja konca šestih (6) cm so:

• nošenje rokavice, ki se razteza šest (6) cm nad zapestnim zgibom.

• nošenje znojnega traku z isto barvo kot rokavica, ki doseže do šest (6) cm nad zapestnico, če je zaščita rok krajša od tega.

• nošenje znojnega traku z različno barvo kot rokavica začenši šest (6) cm nad zapestnim zgibom (na ta način lahko roka ostane gola do šest (6) cm od zapestja)

• katero koli kombinacijo zgoraj navedenih točk

 

10.4  Igralca morata nositi neprosojno zaščito oči, ki jima popolnoma zastre vid. Dovoljene so očala za golball, očala za alpsko smučanje ali alternativa njim, obroba mora biti oblepljena s silikonsko peno, da se tesno prilegajo obrazu. Očala naj ne dopuščajo dotoka svetlobe kar pomeni popolna tema. Očala so igralčeva odgovornost in le z dobrimi očali lahko sodeluje v tekmovanju.

 

10.5 Sodnik mora biti oblečen tako da je jasno razvidno, da je sodnik.

 

C. Določila o opremi

 

11.      Loparji

 

Loparji morajo biti iz trdnega gladkega materiala z dolžino 30 cm. Na površinah je lahko nalepljena tudi guma, katere debelina pa ne sme presegati 2 mm na eni strani oz na obeh straneh. Lopar je lahko na koncu zaokrožen ali pa kvadraten. Bistvo je, da odgovarja spodnjim meram oz zahtevam tega pravilnika.

Največje dovoljene mere:

Dolžina loparja (brez ročaja): 20 cm

Širina loparja (brez ročaja): 7,5 cm

Debelina loparja (brez ročaja): 1 cm (skupaj z mehko oblogo)

Dolžina ročaja: 10 cm

Premer ročaja: 4 cm

Celotna dolžina : 30cm

 

Meritev ročaja se začne tam, ko začne izhajati iz igralne ploskve loparja, isto pa meritev igralne ploskve. Meritev celotnega loparja se izmeri od začetka ročaja do konca igralne ploskve.

Blueprints available on IBSA website - http://www.ibsasport.org/sports/showdown/rules

 

 

12.      Žogice

 

Žogice morajo biti slišne. To dosežemo tako, da vanje vstavimo majhne koščke kovine (npr. jekleni, kovniski koščki, itd.). Žogice morajo imeti premer šest (6) cm in morajo imeti trdno in gladko površino. Žogice morajo biti potrjene s strani IBSA podkomiteja.. V primeru da to ni storjeno se točkovanje turnirja ne more šteti za mednarodno točkovanje (Rank list)

 

13.      Miza

 

Notranja dolžina:                               366 cm
Notranja širina:                                  122 cm

Višina (igralna površina od tal):      78 cm

Stranski rob:                                        14 cm

Koti:                                                      Notranji radij 23 cm
Odprtina za gol (polkrožne oblike): premer 30 cm

Pravokotna navpična odprtina:      30 x 10 cm (v zadnji stranici mize)
Otipljiva mejna črta območja gola                premer 40 cm

Kontaktna plošča:                             5 centimetrov previsa, brez podaljška na zunanji strani mize

Sredinska tabla:                                 42 cm nad vrhom stranic in  znotraj 10 cm nad površino mize

 

 

Blueprints available on IBSA website - http://www.ibsasport.org/sports/showdown/rules

 

 

D. Pravila ekipne igre

 

14.      Osnovna pravila ekipne igre

 

14.1 Ekipno tekmovanje se igra po pravilih IBSA Showdown za eno igro, kot je navedeno zgoraj, če ni drugače navedeno.

15.      Ekipe

 

15.1 Ekipa mora biti mešana, tj. Sestavljena JE iz dveh (2) moških igralcev in ene (1) ženske igralke in / ali obratno.

15.2 Možno je zamenjati enega (1) igralca celotne ekipe za novo tekmo med tekmovanjem (ekipa je sestavljena iz petih (5) igralcev). Igralci ne smejo biti podpisani na seznamu različnih ekip, npr. igralec iz nacionalne ekipe A ne more igrati za reprezentanco B med turnirjem.

 

16.     Dodatna pravila ekipne igre

16.1 Zmagovalec tekme je ekipa, ki doseže najmanj enaintrideset (31) točk z razliko dveh (2) točk, npr .: 31:29.

16.2 Vsak igralec ima tri (3) servise, po katerih gre med menjave in prepusti servise naslednjemu v ekipi, ki mora najprej ubraniti tri (3) servise nasprotnega igralca in nato 3 servira in se zamenja,  ter se tako izmenično ponavlja naprej.

16.3 Pred začetkom igre morajo trenerji napovedati vrstni red sodniku in dodeliti številke, po katerih se nato igralci menjavajo. Vrstni red je treba napovedati pred žrebanjem s  kovancem.

16.4 Igralci morajo ostati v sobi, ker morajo biti pripravljeni, da zamenjajo svojega soigralca.

16.5 Pred začetkom igre bo sodnik vrgel kovanec. Ekipa (igralec ali trener) ki je prva na seznamu bo morala izbrati cifro ali grb. Ekipa, ki bo osvojila žreb, bo izbirala glede na vrstni red nasprotne ekipe ali bo servirala ali ne.

16.6 V ekipnih tekmah se izvede menjava strani, ko je prva  ekipa dosegla šestnajst  (16) točk. Sodnik med tem časom  mora odpreti vrata.

16.7 Vsaka ekipa lahko vzame eno (1) minuto odmora med tekmo.

 

17.      Sistem igre

 

1. Igralec 1 iz ekipe A (A1) servira  3-krat proti igralcu 1 iz ekipe B (B1).

2. Po 3 servisih  igralec A1 zapusti igro, igralec B1 pa 3-krat servira proti igralcu A2.

3. Po 3 servisih igralec B1 zapusti igro, igralec A2 pa 3 servira proti igralcu B2.

4. Po 3 servisih  igralec A2 zapusti igro, igralec B2 pa 3-krat servira proti igralcu A3.

5. Po 3 servisih igralec B2 zapusti igro, igralec A3 pa 3-krat servira proti igralcu B3.

6. Po 3 servisih igralec A3 zapusti igro, igralec B3 pa 3-krat servira proti igralcu A1.

7. Po 3 servisih igralec B3 zapusti, igralec A1 pa trikrat servira proti igralcu B1.

To  se ponavlja  do konca tekme. 

  

 Sledi originalen pravilnik v angleškem jeziku!

 

INTERNATIONAL BLIND

SPORTS FEDERATION

 

 

SHOWDOWN RULES

2018 – 2021

Version: Rev. 1, 09.02.2018

 

The rules have been negotiated and approved by the IBSA Showdown Sub-Committee, Handen October 2017. The rules are valid starting from January 1st 2018.


These rules shall govern the Showdown play at all IBSA World Championships, IBSA Continental Championships and all other IBSA sanctioned events.


1. PREAMBLE


Showdown is played by two players. The game is played on a rectangular table with goal pockets at each end, and a centerboard screen. The game is played with bats and an audible ball. The objective of the game is to bat the ball across the table, under the centerboard screen, into the opponent's goal, while the opponent tries to prevent this from happening.


1.1 The rules of the game are set out below.


1.2 The IBSA Showdown Sub-Committee, in consultation with the event organizer shall determine the playing system of the tournament. The competition must follow the guidelines approved by the IBSA Showdown Sub-Committee to be considered an officially recognized tournament by the IBSA Showdown Sub-Committee, offering points for the international ranking system.


1.3 Countries who are organizing national championships approved by their federations must follow international IBSA Showdown rules. If not, participating players will not get points for the official ranking system.


1.4 Should there be any misunderstanding of the IBSA Showdown Rules the English version shall prevail.


 


These regulations consist of four parts:


A: DEFINITIONS


B: RULES OF PLAY


C: EQUIPMENT SPECIFICATIONS


D: TEAM PLAY RULES


 


A: DEFINITIONS


 • Batting hand:
  The hand (up to and including 6 cm past the wrist joint) that is holding the bat. The batting hand includes hand protection as described in rule 10.2.

 • Centerboard screen:
  The rectangular board dividing the playing area in two sides. The centerboard screen rests on the sidewalls above the playing area.

 • Contact board:
  The narrow wooden cap that rests on the top of both end-walls.

 • Giving up a match:
  When a player is “giving up a match” he is voluntarily resigning, for example because of an injury.
  The player who gives up a match will keep all ball and set points he/she has already won. He/she loses by the lowest possible result.
  Example: Player A has won the first set 11:5 and is leading in the second set 7:2, then he/she gives up the match because of injury. Player B wins this match 11:5, 7:11,0:11.

 • Goal:
  A goal is scored when the ball passes fully into the goal pocket or the player who conceded a goal pushes the ball intentionally out of the goal pocket with any part of his/her body and the referee is aware of it.

 • Goal area:
  The space between the goal pocket and (including) the tactile boundary line.

 • Goal pocket:
  The opening in the horizontal playing deck and the vertical end-wall.

 • Language:
  The player and his/her coach are allowed to speak in any language, with these exceptions:

  • If the coach wants to cheer or support his player when the ball is not in play only the official language of tournament is permitted (Rule 9.1 or 9.2 applies in case of infraction).

 • Losing by default:
  A player is “losing a match by default” when he/she is infringing on some rule. 
  The player who loses a match by default will lose all sets without any ball point. Ball and set points already won by that player will be annulled.
  Example: 11:0, 11:0, 11:0.

 • Match:
  Any combination of sets, e.g. best of three (2-1) or in the knock-out stage within the EC/WC: best of five (3-2).

 • Non-batting hand:
  The hand that currently is not holding the bat. Can also be called “free hand”.

 • Playing area:
  Is defined as follows:

  • At the sides, by side walls and end walls without vertical limits.

  • At the bottom, by the surface of the playing deck.

  • The top of the sidewalls.

  • The top of the contact board is excluded. The downside of the contact board and the front of the contact board are part of the playing area.

    

 • Penalty:
  Heavy sanction for serious infraction of the rules or misconduct by the player or coach during the match (including all breaks). A penalty can be issued either with or without giving a warning first. The issuing of a penalty will not change the order of service.

  • If the match was stopped by the referee to issue a penalty it will continue with a re-serve.

  • If the penalty was given when the ball was not in play the match will continue with the next regular service.

 • Playing mistake:
  Failure caused by technical or unintentional mistakes during play, usually causing the loss of one (1) point.

 • Playing deck:
  The surface of the horizontal board.

 • Serve turn:
  A series of two (2) serves.

 • Set:
  A set is a part of a match where a player shall win when he/she reaches a minimum of eleven (11) points with a margin of two (2) points over his/her opponent.
  Team matches are played to a minimum of 31 points with a margin of (2) points over the opposing team.

 • Stop time:
  The total accumulated playing time.

 • Warm-up
  Applies to single and team competition.
  The time that two or more players can freely practice with each other and get used to the table. The amount of time for warm-up is usually 60 seconds but can be changed by the referee if he/she deems appropriate. Also, warm up can be omitted completely.
  During warm-up the players must wear all required Showdown equipment.
  During warm-up talking between player and his/her coach is not permitted (Rule 9.1 or 9.2 applies in case of infraction).
  Warm-up is started and stopped by the referee by either blowing the whistle or giving verbal a command.

   

 • Warning:
  Issued warnings are valid for the whole match.
  A warning issued in team play is valid for the whole team and the whole match.
  The referee can issue a warning when the ball is in play or in breaks.


 •  
  • If the match was stopped by the referee to issue a warning it will continue with a re-serve.

  • If the warning was given when the ball was not in play the match will continue with the next regular service.  

 


B: RULES OF PLAY

2. GENERAL RULES


2.1 Officials for each table during tournament play shall be:


 • Referee (fully sighted)

 • Second referee (also fully sighted, elapsed time, time out, score and number of serves)

  The referee can also assume all tasks of the second referee. This rule must not be applied to play-off matches within Continental / World Championships where there have to be two officials.

  2.2 If the referee is injured, he/she stops the match and he/she must be replaced by another referee.

  2.3 The referee must conduct the match at Continental / World Championships in English. Players who cannot understand the official language can use an interpreter, but he/she must announce him/her prior to the match.

  2.4 The referee will ensure that the rules of the game are observed in all cases. The referee has the option to use assistance of the second referee (if he/she is present) before making a decision or to call “let” and thereby designate a re-serve if he/she has not been able to properly assess a situation with certainty. The decision of the referee is final.

  2.5 After checking out the equipment, play will be started and stopped by the referee sounding a whistle, one blast to start or stop, a double-whistle for goal and a long whistle when the set/match is over.

  2.6 The winner is the player to reach a minimum of eleven (11) points having a margin of two points (2) over the opponent.

  2.7 No time limit is allowed for National / Continental / World Championships. Organizers of any other tournament may introduce time limit play. The organizer should inform the participants about time limit prior to the tournament.

  2.8 If the match is played with a time limit, the player who is ahead when time allotted for the set has expired will be declared the winner. If, when time has expired there is a draw, a coin will be tossed to determine which player will serve, and the next point wins.

  2.9 The players will change sides after each set. In the last set of the match the players will change sides after six (6) points are scored by one (1) player or after half of stop time has expired.

  2.10 If only one (1) set is being played rule 2.9 applies.

  2.11 The time limit for changing sides is one (1) minute (60 seconds). The referee gives an audible warning 15 seconds before the time-out or changing sides is finished. The referee calls out: 15 seconds.

  2.12 When changing sides players will move to their right.

  2.13 While changing sides timeout rules apply (see 3.1).

  2.14 Before the match the player must announce the name of his/her coach to the referee. The player can announce his/her coach even if the coach is not present. The coach can enter/leave the room only when the set is over and the referee must open the door between sets.
  The player can change the announced coach until the referee has started the match.

  2.15 During the change of sides the player can refresh himself/herself or with the assistance of the coach. The player must stay in the playing room.

  2.16 Spectators must be quiet during play. After the referee whistles, spectators and coaches can cheer. The referee ensures silence before play is resumed and while the ball is in play. The audience must come in and go out when the set is over. The referee must open the door between sets.

  2.17 The coach must remain on the side of table of his player.

   

  3. TIME OUTS

  3.1 Each player will be entitled to one (1) time-out of one (1) minute (60 seconds) during a set. Time-out requests must be made to the referee during a break in play. Time-out can be called either by the player or the coach. Only during a time-out and side changes any discussion can occur between the coach and the player (see also 2.12, 2.13).

  3.2 The referee can stop the match whenever he/she deems it necessary (e.g. injury, excessive noise, for toilet visits of referee or player, etc.). The referee resumes the match with a re-serve if the match was stopped when the ball was in play.
  If the referee gives a player permission to visit the toilet the time limit to return to the table is five (5) minutes. If the player fails to return within this time limit he/she loses the match by default.

  3.3 The referee can call a medical time-out if the player is injured. The player must be ready to play by 5 minutes otherwise he/she loses the match by default.

  3.4 The match clock will be stopped during a timeout or break in play.

  4. SCORING

  4.1 Two (2) points are awarded for a goal. When a goal has been scored the referee gives a double-whistle signal.

  4.2 Players may score points regardless of which player is serving.

  4.3 One (1) point is awarded to the opponent of the player who hits the ball into the centerboard screen and stops its forward motion. The ball is considered in "forward motion" if the ball hits the bottom of the centerboard screen and directly passes onto the other side of the table.

  4.4 One (1) point is awarded to the opponent of the player who hits the ball over the centerboard screen.

  4.5. One (1) point is awarded to the opponent of the player who touches the ball with any part of his/her body, other than the bat or batting hand, within the playing area.

  4.6 One (1) point is awarded to the opponent of the player whose bat or batting hand causes the ball to leave the playing area of the table.

  4.7 One (1) point is awarded to the opponent of the player who traps or stops the ball for more than two (2) seconds, so that the ball is inaudible for the opponent. The measuring of the "two seconds" is not being done by stop watch, but is in the judgement of the referee.

  4.8 One (1) point shall be awarded to the opponent of the player who hits the ball and it touches the top of the contact board..

  4.9 No contact is allowed within the goal area with the ball. If that happens, one (1) point will be awarded to the opponent of that player. That means like this: If the ball touches the bat or batting-hand in the goal area and moves directly into the goal, there is a goal and two (2) points are awarded to the opponent. If the ball touches the bat or batting-hand, and after that touches any other part of the body, there is an illegal touch and one (1) point is awarded to the opponent. If the ball touches the bat or the batting-hand, and goes anywhere else, in or out of the table, there is an illegal defense and one (1) point is awarded to the opponent because of the first sentence in this rule: No contact is allowed within the goal area with the ball.

   

  5. BEGINNING PLAY

  5.1 Before the match begins, the referee, the second referee, the players and the coaches will be introduced by the referee.

  5.2 Before the match begins, the referee will inspect the opaque eye protection, the bats, any hand protection and the attire worn by the players.

  5.3 Prior to the start of play, the referee will toss a coin. The player first on the list will be asked to choose head or tail. The player winning the coin toss will be given the choice of taking or giving away the first serve to his/her opponent.

  5.4 The eye protection must be worn during the whole match. Warm-up, time-outs and side/ends changes are part of the match. The players are not allowed to touch his/her eye protection. He/she must ask the referee for permission to do so, even in breaks. If permission is given, he/she must turn away from the table. Before play resumes the referee checks the eye protection so it is correctly put on the face and properly darkened with no gaps to be seen through.
  If the player breaks this rule, one (1) point will be awarded to the opponent.
  If a player touches his/her mask without the referee’s permit before the set has begun the set will start with the score of 1:0 for the player who received the point. The set will start with the regular serving order.
  If a player the touches his/her mask during play the referee will stop the match and will award one (1) point to his/her opponent. The match continues with a re-serve.

  5.5 The referee will roll the ball to the player serving and ask both players, first the returner and then the server, if they are ready to play. When the referee receives positive acknowledgement from both players answering YES, the referee announces the score and then the number of the serve. Then the referee will signal the commencement of play by blowing the whistle once. This should be used by starting the match, set, after time-outs and unusually long breaks. (For example: A is the server. B is the opponent. "Is B ready? - Yes! - Is A ready? - Yes! - Let's start, the score is zero zero. A's first serve. - Whistle."

  6. SERVES

  6.1 After a whistle signal from the referee, the player serving the ball must do so within two (2) seconds. If he/she does not, one (1) point is awarded to the opponent. The same will happen if the player starts to serve before the referee has whistled.

  6.2 The ball must be placed on the surface before serving. If this doesn’t occur the player loses one (1) point immediately.

  6.3 Rolling the ball intentionally before hitting it is not allowed and will resolve in an illegal serve. The opponent will be awarded one (1) point.


 • After placing it on the playing surface and releasing the ball, the ball is allowed to roll before the player hits it with the bat, under the condition that the player is not moving it on purpose. (For example, single-handed player will have problems keeping the ball still or the table is not completely even).

  The player can place the ball to a different location on the playing surface even after the referee has started the game by blowing the whistle (Rule 6.1 still applies).

  6.4 When serving, each touch of the ball with bat counts as one (1) serve.

  6.5 If the player misses the ball during service, one of these two interpretations will be used:


 • if there was no audible sound (for the referee) the player can swing at the ball multiple times (until he/she reaches the 2 second limit for serves).

 • if there was an audible sound (for the referee) the swing counts as one service.

  6.6 Each player will serve two (2) times consecutively.

  6.7 A served ball must bounce off the sidewall exactly once prior to passing under the centerboard screen. If this does not occur, the referee must stop the play and one (1) point will be awarded to the opponent. If the served ball "slides" along one side of the table wall it is considered as multiple bounces and one (1) point is awarded to the opponent. When, during the serve, the ball hits the bottom of the centerboard screen and directly passes onto the other side of the table, no playing mistake will be called.

  6.8 After the referee announced the service, the player must be ready to serve without delaying the game. The player shows that she/he is ready to serve by placing the ball on the table.

  7. PLAY

  7.1 One (1) point shall be awarded to the opponent of a player who holds his/her non-batting hand within the playing area except when switching hands. Referee shall tolerate a non-batting hand over the playing area as long as it is part of a natural movement when swinging the bat for shooting the ball. The non-batting hand can overreach the contact board. The player is not allowed to put his/her fingers/hand down under the line of the contact board or grip the contact board with his/her fingers. It is tolerated to lean the upper body into the playing area. In each case rule 4.5 still applies.

   

  7.2 The bat must be held in one hand at all times, except when switching hands. An infraction of this rule will result in the loss of one (1) point.

  7.3 If the player drops the bat, he/she loses one (1) point immediately.

  7.4 When a bat is broken and play cannot be continued the referee shall order a re-serve immediately. Any point(s) scored after a bat is broken are not counted even if the referee has not blown the whistle yet. The bat is considered broken when it is badly damaged or if one or more major parts of the bat broke off and are not attached to each other anymore.

  8. DEAD BALL

  8.1 The referee will call a "dead ball" and a re-serve when, in his/her opinion, the ball is moving so slowly that it not will reach the point, where the player can take care of the ball and go on with the game, or a player has lost track of the ball.

  8.2 If the ball is inaudible for more than two (2) seconds the referee calls a dead ball. The ball is inaudible when the referee is not able to hear it move on the table

   

   

  9. PENALTIES

  9.1 Penalties with warnings.

  Each of the listed incidents under 9.1 will be sanctioned with


 • 1st infraction: Warning

 • 2nd and subsequent infractions: a two (2) point penalty will be issued by the referee.


9.1.1 Not playing from behind the table.


 • Play must be from the end of the table. A player must not play from the side of the table. It's not allowed to hold on to any part of the table with the non-batting hand, except at the end of the table. "The end" is defined by the curve of the table, including the whole curve.

  9.1.2 Hooking the ball with a finger.

 • It is not allowed to move the ball by hooking or holding it with any finger.

  9.1.3 Shoving, excessive or constant moving the table in a disturbing way.

  9.1.4 Scraping the bat in a disturbing way.

  9.1.5 Talking during play or break in play (except 2.12, 2.13, 3.1, 3.2, 3.3).

  9.1.6 Pushing any part of the body into the goal area from the outside.

  9.1.7 Any other activities judged by the referee to be disturbing for the opponent or are purposely delaying the game.

  9.2 Penalties without warnings.

  Each of the listed incidents under 9.2 will be immediately cause a two (2) point penalty.

  9.2.1 The mobile phone or any other electronic device of a player or his/her coach is making any kind of noise during the match.

  9.2.2 Any attempt of the coach to give secret signs to his/her player between services.

  This will at once be considered serious misconduct. The referee will directly send the coach out of the playing room.

  9.3 Other sanctions

  9.3.1 Very serious misconduct by the player.

 • In case of, e.g. swearing at the referee, throwing the ball or the bat, or similar actions, the referee is entitled to immediately penalize the offending player. The offending player loses the match by default.

  9.3.2 The referee can send supporters or coaches out of the room in case of unfair misconduct.

  9.3.3 The player must be at the playing room at the specified time. If the referee waits for five (5) minutes and the player does not appear, he/she loses the match by default. If a player repeatedly appears late he/she can be excluded from the tournament

  10. ATTIRE

  10.1. Players must wear a short-sleeved shirt with sleeves not longer than elbow length.

  10.2. The players must wear hand protection.


 • The hand protection must not cover more than six (6) cm of the arm measured from the wrist.

 • The thickness of the hand protection may be maximum 2,5 cm in the front part (all fingers) up to the wrist

 • The hand protection must not enlarge the hand by more than two (2) cm (on each side).

 • When measuring the hand, the thumb is excluded.

  10.3. Players may wear protection above six (6) cm upon the arm, but it must be a different color from the glove (e.g. sweat bands, bandages etc.). This part of the protection is not considered to be part of the batting hand.


 • The allowed ways to mark the end of the six (6) cm are:

  • wearing a glove which extends six (6) cm above the wrist joint.

  • wearing a sweat band with the SAME color as the glove reaching up to six (6) cm above the wrist joint if the hand protection is shorter than that.

  • wearing a sweat band with a DIFFERENT color than the glove STARTING six (6) cm above the wrist joint (this way the arm can stay naked up to six (6) cm from the wrist)

  • any combination of points above

 

10.4. Players must wear opaque eye protection that completely obscures the player's vision. Darkened alpine skiing glasses or adequate alternatives like goalball masks are the only types which are allowed. The rim of the glasses must be padded with foam or silicone material to completely shut out all light. This means that absolutely no light is allowed to be seen when the referee checks the mask - this literally means "complete darkness". It is the player’s responsibility to have adequately prepared eye protection to be allowed to take part in a competition.


10.5. The referee must be clearly identifiable as the referee.

 

C: EQUIPMENT SPECIFICATIONS


11. BATS


Bats are to be constructed of a hard, smooth material, with a length of thirty (30) cm. It can be covered with soft material (a layer up to two (2) mm on one side or both sides). The overlap of the handle and blade can have any length.


Maximum dimensions:


 • Total length                            30 cm

 • Blade length:                          20 cm

 • Blade width:                           7,5 cm

 • Blade thickness:                     1 cm (including the soft cover)

 • Handle diameter:                    4 cm

  The corner of the blade can be rounded and/or squared. If the blade and the handle are virtually made of one piece, the blade begins where the diameter/width of the handle becomes wider than four (4) cm.


 • The thickness of the soft cover can be up to two (2) mm on each side, but the overall width of the blade must not be wider than ten (10) mm. For example, it is possible to have a bat with these measurements: 2 mm soft cover + 6 mm blade + 2 mm soft cover.

 • The width and length of the overhang of the handle and the blade can be up to forty (40) mm (this is consistent with the width of the handle).

   

  Blueprints available on IBSA website - http://www.ibsasport.org/sports/showdown/rules

  12. BALLS

  Balls are to be made audible. Balls are to be six (6) cm in diameter with a hard, smooth surface. The balls must be approved by the IBSA Showdown Sub-Committee to be used during IBSA tournaments. IBSA tournaments are all official championships and tournaments where you can receive points for IBSA ranking list.

  13. TABLE

  Dimensions:


 • Interior length: 366 cm (5 mm tolerance)

 • Interior width: 122 cm (5 mm tolerance)

 • Height (Playing deck from floor): 78 cm

 • Sidewall: 14 cm

 • Corners (interior radius): 23 cm

 • Goal pocket (semi-circle): 30 cm diameter

 • Rectangular vertical hole: 30 cm x 10 cm (in the end-wall)

 • Tactile boundary line for goal area: 40 cm diameter

 • Contact board: 5 cm overhang to the inside of the table, an overhang back outside the table is allowed.

 • Centerboard screen: 42 cm from top of the sidewalls, 10 cm opening from playing deck.

Blueprints available on IBSA website - http://www.ibsasport.org/sports/showdown/rules

 

D: TEAM PLAY RULES


14. GENERAL RULES FOR TEAM PLAY


14.1 Team competition is played according to the IBSA Showdown rules for single play as laid out above if not otherwise noted.


15. TEAMS


15.1 A team must be mixed, i.e. the line-up consists of two (2) men players and one (1) women players and/or vice-versa.


15.2 It is possible to change one (1) player up to the complete team for a new match during the competition (team consists of five (5) players). Players must not be signed under the squad list of a different national team, e.g. a player from national team A cannot play for national team B during the tournament.

16. ADDITIONAL RULES


16.1 Winner of the match is a team which reaches a minimum of thirty-one (31) points with the margin of two (2) points, e.g.: 31:29.


16.2 Each player has three (3) serves after which he/she goes away and leaves the serves to his team-mate who must first catch three (3) serves by the opponent player.


16.3 Before the play starts, coaches must announce the line-up to the referee and assign the numbers by which the players go to serve and return. The line-up should be announced secretly before the coin toss.


16.4 Players must stay in the room for they must be ready to change his/her team-mate.


16.5 Prior to the start of play, the referee will toss a coin. The team (a player or coach) first on the list will be asked to choose head or tail. The team winning the coin toss will be given the choice, after knowing the opponent team's playing order, of taking or giving away the first serve to the opposing team.


16.6 In team matches side changes shall be done when one (1) team has reached the score of sixteen (16). The referee must open the door.


16.7 Each team can take one (1) time-out during each match.


17. SYSTEM OF PLAY


1. Player 1 from team A (A1) serves 3 times against player 1 from team B (B1).


2. After 3 serves player A1 leaves, and player B1 serves 3 times against player A2.


3. After 3 serves player B1 leaves, and player A2 serves 3 times against player B2.


4. After 3 serves player A2 leaves, and player B2 serves 3 times against player A3.


5. After 3 serves player B2 leaves, and player A3 serves 3 times against player B3.


6. After 3 serves player A3 leaves, and player B3 serves 3 times against player A1.


7. After 3 serves player B3 leaves, and player A1 serves 3 times against player B1.


This order is repeated up to the end of the match.


 

Version History:


Rev. 1, 09.02.2018


 • Minor grammatical, spelling and wording corrections with no impact on the meaning of the rules.

 • Correction of numbering.

 

 


 

 Na  podlagi  5.  člena  splošnega  pravilnika  o  športnih  tekmovanjih  slepih  in

slabovidnih Slovenije je sekcija za šport dne 21. 12. 2017 sprejela

 

 

TEHNIČNI PRAVILNIK ZA ORGANIZACIJO IN IZVAJANJE TEKMOVANJ SLEPIH IN SLABOVIDNIH SLOVENIJE V SHOWDOWNU (NAMIZNEM TENISU ZA SLEPE)

 

 

SPLOŠNE OPREDELITVE

 

1. člen

 

 

Ta  pravilniurejidoloča  organizacijo  in  izvedbpredtekmovanja  in finalnega tekmovanja državnega prvenstva (v nadaljnjem besedilu DP) v showdownu (namiznem tenisu za slepe in slabovidne).

 

 

Zveza drtev slepih in slabovidnih Slovenije (ZDSSS) organizira predtekmovanja,   DP pa organizira Zveza za šport invalidov Slovenije – Paraolimpijski komite (ZŠIS - POK).

 

*Medobčinska društva morajo do 30. novembra na ZDSSS sporočiti imena igralcev, uvrščenih na regijsko tekmovanje.

 

 

 

2. člen

 

 

Tekmovanja potekajppravilih  IBSA za showdown, skladu  s splošnim pravilnikom o športnih tekmovanjih slepih in slabovidnih Slovenije ter po določbah tega pravilnika.

 

 

3. člen

 

 

Predtekmovanja so praviloma razpisana za posameznike-ce.

 

 

 

 

TEKMOVANJE

 

 

4. člen

 

 

Tekmovanje poteka v sledečih kategorijah:

- mki (posamično)

- ženske (posamično)

- ekipno

 

 

5. člen

 

 

Posamično tekmovanje se izvaja na dveh ravneh: 1.  raven predtekmovanje:

a)  drtveno tekmovanje,

b) regijsko tekmovanje;

2.  raven DP.

 

 

Ekipno tekmovanje se izvede le na DP.

6. člen (tekmovalna sezona) Tekmovalna sezona traja vsako leto od oktobra do aprila.

Društvena tekmovanja morajo biti izvedena v oktobru in novembru.

Regijska tekmovanja morajo biti izvedena v decembru, januarju in februarju. *Državno prvenstvo se izvede v drugi polovici meseca marca ali v mesecu aprilu.

 

 

7 .člen

 

 

Tekmovanja potekajo v obliki turnirjev na obeh ravneh predtekmovanj.

Števil regijski turnirjev   j določen  številom   društe  regijskem tekmovanju. V vsaki regiji so udelena tri društva (v primeru, da sodelujejo vsa društva).. Vsako društvo je dolžno izvesti en turnir.

Za vrstni red turnirjev se dogovorijo organizacije med seboj.

8. člen (drtveno tekmovanje) Društveno tekmovanje mora biti izvedeno najmanj enkrat letno.

Društva  so  dolžna  o  tekmovanjih  obveščati  svoje  aktivno  članstvo,  posebej mlade v integriranem šolstvu. O drtvenem tekmovanju mora MDSS obvestiti tudi profesorja športne vzgoje v * Centru IRIS.

 

9. člen (regijska tekmovanja)

 

 

Tekmovalec, ki ga MDSS prijavi na regijsko tekmovanje,  zastopa to isto MDSS v tekoči sezoni vse do konca tekmovalnega obdobja. Nlani iz področja, ki ga pokriva posamezno MDSS so skrb in obveznost dotičnega društva.

Med tekmovalnim obdobjem ni dovoljen prestop in tekmovanje za drugo organizacijo.

 

10. člen

 

 

MDSS ima pravico na regijsko tekmovanje poslati najv 4 tekmovalce. *Državni prvak ne šteje v kvoto 4-ih tekmovalcev.

 

 

 

11. člen

 

Regije (lige) po tem pravilniku so:

 

1.ZAHODNA regija:      MDSS Koper, MDSS Nova Gorica, MDSS Kranj

2.CENTRALNA regija: MDSS Ljubljana, MDSS Celje, MDSS Novo mesto,

3.VZHODNA regija:      MDSS Maribor, MDSS Murska Sobota, MDSS Ptuj

 

*V primeru, da se na regijska tekmovanja prijava 5 ali manj društev, se ta razporedijo v dve regiji.

 

 

 

12. člen

 

 

Na prvem kolu regije se določi predstavnik regije in 5 članski tekmovalni odbor regije (v tekmovalnem odboru so trije tekmovalci iz različnih drtev, sodnik in predstavnik regije), kateri rešuje morebitne spore na tekmovanjih.

 

 

Prijavo na davno prvenstvo pošlje društvo, ki je zadnje izvedlo turnir. Prijavo je potrebno poslati sekciji za šport pri ZDSSS. Na državno prvenstvo se uvrsti prvih pet uvrščenih iz vsake regije. * Na DP je avtomatsko uvrščen tudi aktualni državni prvak in posledično v kvalifikacijah ne nastopa.

 

 

Na DP se tekmovalec/lka ne more uvrstiti, če se vsaj enkrat ne udeleži enega od

regijskih krogov.

 

*Določba iz prejšnjega odstavka ne velja za aktualnega državnega prvaka (že avtomatsko uvrščen).

 

 

 

13. člen (izračun uvrstitev na regijskem tekmovanju) Vrstni red v posamezni kategoriji se določi po naslednjem načinu:

*

·       Vsak tekmovalec dobi na vsakem posameznem kolu regijskega tekmovanja sledeče število točk:

o   1. mesto = 100 točk

o   2. mesto = 80 točk

o   3. mesto = 60 točk

o   4. mesto = 50 točk

o   5. mesto = 45 točk

o   6. mesto = 40 točk

o   7. mesto = 36 točk

o   8. mesto = 32 točk

o   9. mesto = 28 točk

o   10. mesto = 26 točk

o   11. mesto = 24 točk

o   12. mesto = 22 točk

·       Tisti, ki se določenega kroga ne udeleži, v tem krogu ne dobi točk.

·       Končni vrstni red regijskega tekmovanja se določi s seštevkom točk vseh posameznih krogov regijskega tekmovanja.

 

 

 

Če sta dva tekmovalca/ke med seboj enaka-e po številu dosenih točk v krogu, odla medsebojni dvoboj.

 

*Če igralca katerega medsebojnega dvoboja nista odigrala zaradi odsotnosti enega igralca, se rezultat neodigranega dvoboja šteje 11 - 0, 11 - 0 v korist prisotnega igralca.

 

 

Če so trije igralci/ke med seboj enaki-e po številu doseženih točk v krogu, med njimi odloča medsebojna gol razlika (izvzamemo tekme z drugimi nasprotniki). Če so si igralci tudi v tem pogledu enaki se upošteva da je prvi tisti, ki je dosegel največje št. točk oz. golov. Če so si tudi tu igralci enaki se upošteva gol razlika med vsemi igralci. Če so si igralci tudi v tem pogledu enaki je prvi tisti, ki je dosegel najvje št točk oz golov med vsemi. *Če so si igralci še vedno enaki o uvrstitvi odloča žreb.

 

 

 

 

14. člen

 

Če sta dva tekmovalca-ke po vseh krogih med seboj enaka-e po številu točk, odločajo medsebojni dvoboji na vseh tekmah te ravni. *Če igralca katerega medsebojnega dvoboja nista odigrala zaradi odsotnosti enega igralca, se rezultat neodigranega dvoboja šteje 11 - 0, 11 - 0 v korist prisotnega igralca.

Če sta tudi v tem seštevku enaka  (odigrano sodo število dvobojev) se med igralcema gleda gol razlika v njunih dvobojih. Če sta tudi tu enaka se med igralcema gleda skupna gol razlika, Če sta tudi tu enaka se med igralcema gleda kdo je dosegel vtočk oz. golov. Če sta tudi v tem seštevku enaka se gleda kdo je dosegel višjo zmago v gosteh.* Če sta si igralca še vedno enaka se gleda kdo je dosegel najvišjo uvrstitev na posameznem kolu regijskega tekmovanja (kdo ima več prvih mest, nato drugih mest...). Če sta si igralca še vedno enaka odloča žreb.

 

 

 

 

15. člen (nela izvedbe med regijskega tekmovanja)

 

 

Na regijskih turnirjih se izbira tekmovalni sistem glede na število udeležencev:

 

 

     če je sodelujočih manj kot 8 tekmovalcev v posamezni kategoriji, se igra po sistemu vsak z vsakim na dva dobljena seta,

 

 

     če je tekmovalcev 8 ali več v kategoriji, tekmovalni odbor razvrsti tekmovalce po skupinah ali skraa dvoboje. Ti se lahko igrajo na krajše nize po točkah ali pa na časovno omejitev trajanja igre. (tekmovalni odbor se mora o tem opredeliti pred pričetkom prvega kroga regijskih tekmovanj)

 

 

16. člen  (sojenje)

 

 

Vsak dvoboj mora soditi sodnik z domačo licenco. Sodnik vodi tekmovanje skozi celotni krog na dotičnem MDSS.

 

 

17. člen (DP)

 

 

 

 

*DP se obvezno izvede  na dveh mizah ali več ter v štirih predtekmovalnih skupinah (če je prisotnih tekmovalcev 12 - 16), ki so sestavljene po spodaj opisanem sistemu. Boljše oziroma slabše drugouvrščene, tretjeuvrščene... dobimo tako, da skupno število doseženih točk iz regijskih tekmovanj delimo s številom izvedenih krogov v posamezni regiji. V primeru enakega števila točk dveh ali več tekmovalcev se upošteva kdo je dosegel najvišjo uvrstitev na posameznem kolu regijskega tekmovanja (kdo je dosegel več prvih mest, nato drugih mest...). Če sta si igralca še vedno enaka odloča žreb.

 

Sestava skupin na DP:

 

 Skupina A

 

1.    Žreb (nosilci) med aktualnim državnim prvakom in regijskimi prvaki

2.    Žreb med regijskimi podprvaki in najboljšim tretjeuvrščenim

3.    Žreb med preostalima tretjeuvrščenima in najboljšima četrtouvrščenima

4.    Žreb med najslabšim četrtouvrščenim in vsemi petouvrščenimi ali morebitnimi imetniki Wild card-a.

 

Enako velja za vse ostale skupine

 

-        če je na DP prisotnih manj kot 8 tekmovalcev se igra po sistemu vsak z vsakim, nato  se izvedeta polfinala (prvouvrščen iz skupinskega dela proti četrtouvrščenemu in drugouvrščen proti tretjeuvrščenemu). Organizator lahko na podoben način neobvezno (če je dovolj časa...) izpelje tudi tekme za nižja mesta. Pred skupinskim delom se zaradi razporeda tekem žreba pozicije v skupini (A1, A2...), pri čemer se upošteva, da se najprej (na prve pozicije v skupini) žreba nosilce, nato drugouvrščene... iz regijskega tekmovanja.

 

 

 

-        če je na DP prisotnih 8 - 11 tekmovalcev se tekmovalce razvrsti v dve skupini, pri čemer se pri žrebu, podobno kot pri sistemu s štirimi skupinami, tudi tukaj upošteva status nosilcev, drugouvrščenih... Po končanem skupinskem delu se odigrajo polfinala po sistemu A1 - B2 in B1 - A2. Organizator lahko na podoben način neobvezno (če je dovolj časa...) izpelje tudi tekme za nižja mesta.

 

Igralci igrajo po vnaprej pripravljenem vrstnem redu tekem, kjer je že vnaprej (pred žrebom) vsaki tekmi določena tudi sodnik in igralna miza (vrstni red je pripravljen glede na št. miz).

 

 

Moški posameznik oz. ženska posameznica je lahko vsak slep in slaboviden

davljan/ka republike Slovenije.

 

 

Za DP v ekipnem tekmovanju se naključno ireba pare. Ekipno tekmovanje poteka po sistemu na izpadanje, če so prijavljene vkot 4 ekipe. Organizator lahko neobvezno izpelje (če je dovolj časa) tudi tekme za nižja mesta tudi v ekipnem tekmovanju. Če so prijavljene 4 ekipe ali manj, odigrajo ekipe dvoboje vsaka z vsako in se določa vrstni red na osnovi števila doseženih točk. Če je rezultat tu neodločen, odloča rezultat medsebojnega dvoboja. Če je še tu rezultat neodločen, se upteva gol razlika iz vseh dvobojev.

 

*Ekipa mora biti mešana po spolu. Če ekipa pogoja o mešani sestavi po spolu ne izpolnjuje mora za igranje pridobiti privolitev tekmovalne komisije DP.

 

 

Člani ekipe morajo biti slepi in slabovidni davljani republike Slovenije. (ni

obvezno biti član MDSS.)

Ekipe na DP prvenstvu so lahko:

Ekipe Medobčinskih drtev slepih in slabovidnih

Združene ekipe Medobčinskih društev slepih in slabovidnih

Združeni posamezniki, ki ne nastopajo kot predstavniki Medobčinskih društev

slepih in slabovidnih

 

 

 

 

 

 

18. člen

 

 

*V primeru, da ni prisotnih vseh nosilcev skupin, so naslednji nosilci naslednji igralci po uvrstitvi iz regijskega tekmovanja (ob odsotnosti regijskega prvaka) ali naslednji igralec po uvrstitvi iz DP (ob odsotnosti aktualnega državnega prvaka).

 

 

19. člen

 

 

*Prvouvrščena iz vsake skupine se uvrstita v četrtfinale, kjer se tekmuje na izpadanje:

Pari četrtfinala se žrebajo. Pri žrebu se upoštevata sledeča pogoja:

 

o   V istem četrtfinalu se ne moreta dobiti dva prvo ali dva drugouvrščena.

o   Člana iste skupine iz skupinskega dela (1. krog) se do finala ne smeta srečati.

 

Primer izvedbe žreba: prvi naključno izžrebani tekmovalec izmed zmagovalcev skupin (A,B;C ali D) je prvi tekmovalec prvega četrtfinalnega para, drugouvrščeni iz njegove skupine je avtomatično drugi tekmovalec četrtega četrtfinalnega para. Drugi naključno izžrebani tekmovalec izmed zmagovalcev skupin (A, B, C ali D) je prvi tekmovalec drugega četrtfinalnega para, drugouvrščeni iz njegove skupine je avtomatično drugi tekmovalec tretjega četrtfinalnega para. Tretji naključno izžrebani tekmovalec izmed zmagovalcev skupin (A, B, C ali D) je prvi tekmovalec tretjega četrtfinalnega para, drugouvrščeni iz njegove skupine je avtomatično drugi tekmovalec drugega četrtfinalnega para. Četrti naključno izžrebani tekmovalec izmed zmagovalcev skupin (A,B,C ali D) je prvi tekmovalec četrtega četrtfinala, drugouvrščeni iz njegove skupine je avtomatično drugi tekmovalec prvega četrtfinalnega para.

 

Zmagovalca četrtfinala 1 in 2 sestavljata 1. polfinalni par.

Zmagovalca četrtfinala 3 in 4 sestavljata 2. polfinalni par.

 

 

 

Zmagovalca polfinala se uvrstita v finale, poraženca polfinala pa v malo finale. Poraženci četrtfinala po enakem sistemu kot zmagovalci sestavljajo pare za razvrstitev od 5. do 8. mesta.

 

 

Organizator  podoben sistem tekmovanja lahko neobvezno  izpelje tudi za mesta od 9 do 16, torej za tretje in četrto uvrščene v skupinah. (Odvisno od časa, ki je na voljo)

 

 

Sklepni del tekmovanja:

par za 5. in 6. mesto. par za 1. in 2. mesto.

 

 

par za 7. in 8. mesto. par za 3. in 4. mesto.

 

 

20. člen

 

 

*Vsi dvoboji v posamični konkurenci, ki jih predvideva ta pravilnik, morajo biti odigrani vsaj na dva dobljena niza. Na tri dobljene nize se igrajo polfinalni dvoboji, ter dvoboja za prvo mesto in tretje mesto na davnem prvenstvu.

 

 

21. člen

 

 

Vsaka zmaga v posamičnem dvoboju prinese:

 

 

a)  *V turnirskem sistemu zmagovalcu 1 točko, poražencu pa 0 točk.

b) V dodatnih kvalifikacijah in v sistemih na izpadanje sta oba rezultata vredna enako.

 

 

Vse posamične tekme se igrajo do 11 točk. V primeru potrebne razlike dveh točk se igra do neomejenega števila točk (dokler se ne doseže potrebna razlika 2 točk).

Vsi ekipni dvoboji, ki jih predvideva ta pravilnik, se igrajo do 31 dosenih točk

oz. tako kot to definirajo pravilniki IBSA za showdown.


 

 

Vse  morebitne  bonitete  in  koristi,  ki  izhajajo  iz  nastopanja,  in  dosenih

uspehov, lahko uveljavlja le prijavitelj, ki tekmovalce tudi (so)financira.

 

 

22. člen (prehodne in končne določbe)

 

 

Tehnični pravilnik zne veljati naslednji dan po sprejemu na seji sekcije za šport pri ZDSSS.

 

 

23. člen

 

 

S sprejemom tega pravilnika preneha veljati pravilnik o izvedbi tekmovanj in državnega prvenstva v namiznem tenisu za slepe in slabovidne (showdown) pri Zvezi društev slepih in slabovidnih Slovenije in Zvezi za šport invalidov Slovenije, sprejet na dan 11. 10. 2013.

 

 

 

 

 

Ljubljana, 1.12.2017

 

 

Predsednik<sekcijeZDSSS:

    

Emil Muri,