PRAVILA


 


Pripomba k pravilnikom!

 


Organizatorjem showdown turnirjev, lig ali raznovrstnih tekmovanj v Sloveniji, svetujemo usklajenost točkovanja med udeleženci z IBSA pravili in ostalimi organizatorji po svetu.

Točkovanje za skupni seštevek se tako na SP, EP, turnirjih, ligah kot tudi na kvalifikacijah točkuje ; zmaga z 1 točko, poraz pa z 0 točkami. 

(tovrstno točkovanje je v tujini uveljavljeno že vse od leta 2015)

 

 

TRENUTNO VELJAVEN PRAVILNIK (januar2018)

 

 

IBSA  Showdown Pravila  2018 - 2021

Nelektoriran prevod: Gregor Habjan, februar 2019) 

 

INTERNATIONAL BLIND  SPORTS FEDERATION (IBSA)

MEDNARODNA ZVEZA  ŠPORTOV ZA SLEPE

 

 

SHOWDOWN PRAVILA

2018 – 2021

Verzija: Rev. 1, 09.02.2018

 

 

 

 

 

IBSA Showdown Pravila

Sprejeto na IBSA pododboru showdown sodnikov, Handen , oktober 2017  

 

 

Ta pravila urejajo Showdown igro na  IBSA Svetovnih prvenstvih, IBSA Kontinentalnih prvenstvih in vseh drugih turnirjih pod okriljem IBSE.

 

 

 

1.       Splošna pravila

 

 

Showdown igrata dva igralca. Igra se na pravokotni mizi, z goloma na vsakem koncu in s sredinsko
tablo. Igra se z loparjema in žogico, v katero so vstavljeni koščki kovine, ki jo naredijo slišno. Cilj
igre je udariti žogico na nasprotno stran mize, pod sredinsko tablo, v nasprotnikov gol, medtem ko
poskuša nasprotnik to preprečiti.

 

1.1 Pravila igre so navedena v nadaljevanju

 

1.2 Način tekmovanja na turnirju določi IBSA Showdown odbor v dogovoru z organizatorjem
tekmovanja. Tekmovanje mora slediti navodilom v dodatku E, da ga lahko IBSA podkomite uradno prizna ter uvrsti med točkovanje turnirjev v mednarodnem sistemu točkovanja. 

 

1.3 Države, ki organizirajo Državno prvenstvo , ga morajo izpeljati po IBSA pravilih, ker se v nasprotnem točke za dosežena mesta ne morejo upoštevati v uradnem mednarodnem sistemu razvrščanja (RANK LESTVICA)

 

1.4 V primeru nesporazumov pri tolmačenju IBSA Showdown pravil velja angleška verzija.

 

Te predpise sestavljajo štirje deli:


A: Definicije

B: Pravila igre.
C: Določila o opremi.

D: Dodatek z načrti mize.

E: Smernice za uradno priznane turnirje (še v delu)

 

 

 

 

 

A. Definicije

 

·        Igralna roka: Roka (do in vključno s 6 cm nad zapestjem), v kateri se drži lopar.
Igralna roka vključuje zaščito za roko, opisano v členu 10.2.

 

·        Sredinska tabla: Pravokotna tabla, ki igralno območje deli na dva dela. Sredinska tabla
je nameščena na stranska roba nad igralnim območjem.

 

·        Kontaktna plošča: Ozka lesena plošča, ki je položena na vrh obeh končnih sten.

 

·        Predaja igre:  ko igralec »preda igro«, prostovoljno odstopi;  na primer če pride do poškodbe. Igralec, ki se odreče tekmi, bo obdržal vse točke in točke, ki jih je že osvojil. Igro pa izgubi z najnižjim možnim rezultatom. Primer: Igralec A je zmagal v prvem nizu 11: 5 in vodi v drugem setu 7: 2, nato pa se zaradi poškodbe odreče tekmi. Igralec B zmaga v tej tekmi 11: 5, 7: 11,0: 11.

 

·        Gol: Gol je dosežen, ko je celotna žoga v žepu gola ali če igralec, ki je prejel gol,
žogo namenoma potisne izven gola s katerimkoli delom telesa in sodnik to opazi.

 

·        Območje gola:  To je prostor med golom in vključno z otipljivo mejno črto tega prostora.

·        Odpritna gola: Odprtina v vodoravni igralni površini in navpični končni steni.

·         Jezik: Igralec in njegov trener lahko govorita v katerem koli jeziku, s temi izjemami:

-Če želi trener navijati ali podpreti svojega igralca, če žoga ni v igri, je dovoljen le uradni jezik turnirja (v primeru kršitve velja pravilo 9.1 ali 9.2).

·         Izguba po pravilu:  Igralec »izgubi tekmo po pravilu«, ko krši neko pravilo. Igralec, ki je po pravilu izgubil tekmo, izgubi vse sete brez dobljene toćke. Točke, ki jih je igralec že osvojil, bodo razveljavljene. Primer: 11: 0, 11: 0, 11: 0.

·         Dobljena igra: kakršna koli kombinacija iger, npr. na dve dobljeni (2-1) (2-0) ali na 3 dobljene (3-2) (3-1),(3-0). Ne-udarna roka: Roka, ki trenutno ne drži loparja. Lahko se imenuje tudi »svobodna roka«.

·         Igralno območje: Prostor, je omejen oz definiran sledeče:

A: ob straneh - s stranskima in na koncu s končnima  navpičnima stenama

B: na dnu - z igralno površino oz ploskvijo

C: z vrhom stranskih in končnih sten vrh stranskih sten je še vedno igralno področje

D: vrh kontaktne plošče je izključen. Spodnja stran kontaktne plošče in sprednja stran kontaktne plošče sta del igralnega območja.

 

·         Kazen: Težka sankcija je za hudo kršitev s strani trenerja ali igralca med tekmo (vključno z vsemi prekinitvami). Kazen se lahko izreče z ali pa brez pred opozorila. Izrečena kazen ne bo spremenila poteka dogajanja.

o   Če je sodnik ustavil tekmo, da bi izrekel kazen, se nadaljuje s ponovnim servisiranjem.

o   Če je bila kazen izrečena, ko žogica ni bila v igri, se bo tekma nadaljevala z naslednjim servisom po vrsti.

 

·         Igralna napaka:  Zaradi tehnične ali nenamerne napake med igro se kaznuje z  izgube 1 točke

 

·         Igralna površina: Površina na vodoravni plošči.

 

·         Zaporedje servisov: Dva (2) zaporedna servisa.

 

·         Igra:  Igra (set) je del tekme, kjer igralec zmaga oz. osvoji (11) točk s hkrati doseženima (2) točkama razlike proti nasprotniku. Ekipne tekme se igrajo na najmanj 31 točk s hkrati doseženima (2) točkama razlike proti nasprotnikom.

 

·         Končni čas:  Skupni zbran čas igranja.

 

·         Ogrevanje   Velja za posamično in ekipno tekmovanje.

Čas, ko lahko dva ali več igralcev prosto vadita drug z drugim in se navadita na mizo. Čas za ogrevanje je običajno 60 sekund, vendar ga lahko sodnik spremeni, če meni, da je to primerno. Tudi ogrevanje lahko popolnoma izpustite.

Med ogrevanjem morajo igralci nositi vso potrebno Showdown opremo. Med ogrevanjem ni dovoljeno pogovarjanje med igralcem in njegovim trenerjem (pravilo 9.1 ali 9.2 velja v primeru kršitve).  Ogrevanje se začne in konča s sodnikovim  žvižgom oz z ukazom.

 

·         Opozorila: Izdano opozorilo velja za celotno tekmo, opozorilo ekipi pri timskem tekmovanju prav tako velja za čas celotne tekme.  Sodnik lahko izda opozorilo, ko je žoga v igri ali med odmorom. 

Če je sodnik ustavil tekmo, da bi izdal opozorilo, se nadaljeval s ponovljenim serviranjem.

Če je bilo opozorilo dano, ko žogica ni bila v igri, se tekma nadaljuje z rednim servisem.

B. Pravila Igre

 

2.     Splošna pravila

 

2.1 Med igro na turnirju morajo biti ob vsaki mizi prisotni:

A: Sodnik (videč)

B: Drugi sodnik (videč, pretečen čas in time-out) govori rezultat in število servisov)

C:  Sodnik lahko hkrati opravlja A in B funkcijo. (to pravilo ni treba upoštevati na tekmovanjih nižjega ranga) Pravilo se upošteva na tekmovanjih višjega ranga in sicer na SP in EP.

 

2.2  Če se sodnik poškoduje, prekine igro in organizator zagotovi novega sodnika za nadaljevanje igre.

 

2.3. Sodnik sodi na svetovnih in evropskih prvenstvih v angleškem jeziku. Igralec, ki ne razume jezika ima lahko ob sebi nekoga, ki mu prevaja, toda le ta ne sme dajati navodil in nasvetov v zvezi z igro.

 

2.4 Sodnik bo zagotovil, da se bodo pravila igre upoštevala v vseh situacijah. Sodnik ima možnost pridobiti mnenje drugega sodnika in nato odločiti oz. izreči odločitev LET ko ne ve kaj se je zgodilo in zahtevati ponovitev servisa. Odločitev sodnika je dokončna.

 

2.5 Po pregledu opreme in predstavitvi se igra začne in konča z enojnim kratkim sodnikovim piskom. Prav tak pisk uporabi tudi za prekinitev igre in za  napake, dvojni kratek pisk je za dosežen gol in enojen dolg zavit pisk za konec igre. Takrat, ko nekdo zmaga.

 

2.6 Zmagovalec je tisti igralec, ki prvi doseže enajst (11) točk in ima pri tem vsaj dve (2) točki prednosti pred nasprotnikom,

 

2.7 Na SP, EP in DP tekme niso časovno omejene. Prav tako niso časovno omejene finalne tekme na turnirjih.  Organizator turnirja pa lahko določi časovno omejitev tekem in o tem mora obvestiti udeležence pred začetkom turnirja.

 

2.8 Če je čas za igro omejen, je igralec, ki vodi ob izteku časa, proglašen za zmagovalca. Če je ob izteku časa rezultat neodločen, se z metom kovanca določi, kateri igralec naslednji servira. Prva dosežena točka odloča o zmagi.

 

2.9 Igralca morata ob koncu vsake igre zamenjati strani. Med zadnjo igro v dvoboju igralca zamenjata strani, ko eden doseže šest (6) točk ali ob izteku polovice časa, določenega za igro. Pri timskem tekmovanju se izvede menjava strani enkrat, ko prva ekipa doseže 16 točk.

 

2.10 Če se igra samo ena igra, igralca zamenjata strani, ko eden doseže šest (6) točk ali ob izteku polovice časa, določenega za igro.

 

2.11 Zamenjava strani lahko traja največ eno (1) minuto. 15 sekund pred potekom menjalnega časa sodnik igralca opozori tako, da reče »15 sekund«

 

2.12 Ob menjavi strani se igralca premakneta vsak po svoji desni strani.

 

2.13 Ob menjavi strani velja pravilo o minuti odmora »time out-u« (glej 3.1)

 

2.14  Predenj se začne igra mora igralec napovedati trenerja pri sodniku. Igralec mora napovedati trenerja četudi le tega ni v prostoru. Trener lahko vstopi in izstopi iz prostora ko je set končan. Ko se set konča in ko poteka  menjava strani mora sodnik odpreti vrata, da lahko gledalci in trenerji vstopajo in izstopajo. Sodnik mora odpreti vrata. Igralec ne more spremeniti trenerja ko se enkrat ttekma začne.

 

2.15 Med menjavo strani se igralec lahko osveži sam ali s pomočjo trenerja, vendar mora ostati v igralnem prostoru!

 

2.16 Gledalci morajo biti med igro tiho. Ko se doseže gol lahko zaploskajo, toda ko sodnik zahteva tišino v prostoru morajo to upoštevati. Sodnik je tudi zadolžen, da prepreči kakršne koli moteče zvoke med igro in zagotovi vstopanje in izstopanje iz prostora takrat, ko je to dovoljeno. Med menjavami strani ko sodnik odpre vrata..

 

2.17. Trener mora stati na igralni strani svojega igralca.

 

3.     Minutni odmori (time out-i)

 

3.1 Vsak igralec ima med eno igro pravico do enega odmora, v dolžini 1 minute (60 sek) Odmor se lahko zahteva med prekinitvijo igre. Odmor lahko zahtevata igralec ali trener. Pogovor (komunikacija) med trenerjem in igralcem je dovoljena le med trajanjem odmora in med menjavo strani.

V timskem tekmovanju je prav tako dovoljen le 1 odmor med tekmo poleg obvezne menjave strani.

 

3.2 Sodnik lahko ustavi igro kadarkoli se mu/ji zdi to potrebno (npr. poškodba, pretiran hrup, itd.). Igra se nadaljuje s ponovim servisom. Če sodnik dovoli igralcu iti na toaleto mora omejiti čas na 5 minut. Če se igralec ne vrne v tem času po pravilu izgubi tekmo.

 

3.3 Sodnik lahko kliče medicinski odmor ,če je igralec poškodovan. Igralec mora biti pripravljen za igro v roku 5 minut v nasprotnem izgubi tekmo!

 

3.4  Uro za merjenje časa se ustavi med vsakim odmorom ali sodnikovo prekinitvijo igre.

 

4.    Točkovanje

 

4.1 Za vsak zadetek (gol) se dosodi dve (2) točki. Ko je zadetek (gol) dosežen to sodnik oznani z dvojnim piskom.

 

4.2 Igralca lahko dobita točke ne glede na to, kateri igralec servira.

 

4.3 Ena (1) točka se dosodi nasprotniku igralca, ki udari žogico v sredinsko tablo in s tem ustavi njeno gibanje naprej. Če se žogica dotakne sredinske table s spodnje strani, vendar nadaljuje svojo pot naprej ali če se žogica udari v rob table in se ustavi tik za tablo, se nasprotniku igralca, ki je to storil ne sme prisoditi  točke. V takem primeru se pusti, da se igra nadaljuje ali se dosodi mrtvo žogo, če se žogica ustavi izven dosega igralca. V primeru, da se žogica od table odbije na  polovico igralca, ki je žogico udaril dosodimo točko nasprotniku.

 

4.4 Ena (1) točka se dosodi nasprotniku igralca, ki udari žogico nad sredinsko tablo.

 

4.5 Ena (1) točka se dosodi nasprotniku igralca, ki se znotraj igralnega območja dotakne žogice s katerimkoli delom telesa razen z loparjem ali igralno roko. (dovoljeno max 5 cm nad zapestjem) Kaznuje se vsak tudi nenameren dotik s katerimkoli delom telesa razen z igralno roko. Tudi če nasprotni igralec udari žogico tako, da se po prehodu pod sredinsko tablo dvigne in udari igralca v roko, prsi ali katerikoli drugi del telesa znotraj igralnega območja, se ena točka dosodi igralcu, ki je žogico udaril. Potrebno je natančno presoditi ali je bil igralec v trenutku dotika žogice znotraj igralnega območja (znotraj kvadra, ki si ga predstavljamo nad igralno ploskvijo).

 

4.6 Ena (1) točka se dosodi nasprotniku igralca, čigar lopar ali igralna roka povzroči, da žogica zapusti igralno območje.

 

4.7 Ena (1) točka se dosodi nasprotniku igralca, ki ulovi in ustavi žogico ter ne nadaljuje igre v dveh (2) sekundah. To pravilo se zelo redko uporablja. Točka se dosodi le če igralec žogico ustavi in jo pusti v mirovanju dve sekundi. Igralec ima žogico lahko v posesti tudi mnogo dlje kot dve sekundi vendar mora biti žogica v gibanju. To pravilo se  ne meri na točen čas ampak se prepusti presoji sodnika.

 

4.8  Ena (1) točka se dosodi nasprotniku igralca, čigar odbita žogica se dotakne vrha kontaktne plošče in se odbije nazaj v igralno polje

 

4.9 Dotik žogice v območju gola ni dovoljen, če se to zgodi se nasprotniku dosodi (1) točka. Če se žogica v območju gola dotakne igralca v roko in lopar, ter nadaljuje pot v gol se nasprotniku dosodi (2) točki. Če se žoga dotakne katerega koli drugega dela telesa znotraj območja gola se dosodi nasprotiku (1) točka, Če se žoga dotakne roke ali loparja znotraj območja gola se nasprotniku da (1) točka.

   

5. Začetek igre

 

5.1    Pred začetkom igre  se morajo sodnik, drugi sodnik, igralca in trenerja medsebojno predstaviti.

 

5.2 Pred začetkom igre mora sodnik preveriti neprosojno zaščito oči, loparja, zaščito rok in oblačila, ki jih nosita igralca.

 

5.3 Pred začetkom igre mora sodnik izvesti žreb s kovancem. Igralca ki je prvi napisan na igralnem listu izbere stran kovanca (cifra, mož). Igralec, ki dobi žreb ima pravico izbrati  ali bo serviral ali bo servis prepustil nasprotniku. Podobno je pri timskem dvoboju. Zmagovalec žreba se po seznanjenem vrstnem redu obeh ekip lahko odloči ali bodo začeli z servisom ali bodo prvi servis prepustili nasprotnikom.

 

5.4. Neprosojna zaščita za oči se nosi med vso tekmo. Igralec se očal ne sme dotakniti do konca tekme. Če to mora storiti lahko prosi sodnika za dovoljenje, tudi v odmoru. Če mu sodnik dovoli se mora obrniti stran od mize. Preden se igra nadaljuje sodnik preveri očala ali so dana pravilno na obraz da ne bi videl spodaj ali skozi. Če igralec prekrši to pravilo se nasprotniku dosodi (1) točka. (očala so na očeh, med igro, med menjavo strani in med time outom, torej od začetka ogrevanja do zmage nekoga) Če se igralec dotakne svojih očal brez sodniškega dovoljenja, preden se set začne, se bo set začel z rezultatom 1: 0 za nasprotnika. Igra se bo začela z rednim servisom. Če se igralec med igro dotakne svoje maske, bo sodnik prekinil tekmo in nagradil  nasprotnika z eno (1) točko. Tekma se nadaljuje s ponovljenim servisom.

 

5.5 Sodnik pred pričetkom igre zakotali žogico proti igralcu, ki servira in vpraša oba igralca, če
sta pripravljena za začetek igre. Ko dobi potrditev od obeh igralcev, sodnik pove kateri servis je po vrsti, koliko je rezultat . Nato oznani začetek igre z enojnim piskom. Na ta način sodnik pred vsakim servisom pove kdo je naredil napako, kdo je dobil točko, koliko je rezultat in kateri servis je po vrsti, nato s piskom začne novo točko.

 

6. Servis

 

6.1 Po sodnikovem pisku mora igralec, ki servira, to storiti v treh (2) sekundah. Če po sodnikovem pisku igralec ne servira v dveh sekundah, izgubi ta servis, njegovemu nasprotniku pa se dosodi ena točka. Enako se zgodi če igralec servira predenj sodnik piska za začetek servisa.

 

6.2 Žogica mora biti na igralni površini preden igralec servira

 

6.3 . Namerno premikanje žoge pred udarcem ni dovoljeno in bo upoštevano kot nepravilen servis. Nasprotnik bo prejel eno (1) točko.  Po tem, ko žogo postavite na igralno površino, se lahko žoga premakne, preden jo igralec udari s palico, pod pogojem, da je igralec namerno ne premakne.

Igralec lahko postavi žogo na drugo mesto na igralni površini tik pred tem, ko sodnik zapiska. (pravilo 6.1 še vedno velja).

 

6.4 Ob serviranju vsak zamah po žogici šteje kot en 1 servis.

 

6.5  Če igralec zgreši žogo pri servisu, se uporabi ena od teh dveh interpretacij:

● če ni bilo slišnega zvoka ( sodnika), lahko igralec večkrat zamahne za žogo (dokler ne doseže omejitve za 2 sekundi za serviranje po pisku).

● če je bil slišan zvok (za sodnika), se udarec šteje kot ena servis.

 

6.6  Vsak igralec servira dvakrat zapored.

 

6.7  Servirana žogico se mora samo enkrat odbiti od stranske stene, pred prehodom pod sredinsko tablo. Če se to  ne zgodi, mora sodnik ustaviti igro, igralec pa je kaznovan z izgubo tega servisa, njegovemu nasprotniku pa se dosodi ena točka. Lahko je dolgi ali kratek servis. Vsaka napaka (žogica se od stene odbije več kot enkrat, žogica se zaleti v sredinsko tablo,  žogica zleti izven igralnega območja, žogica pade v lasten gol...) preden žogica preide pod sredinsko tablo se kaznuje z dosoditvijo ene točke nasprotniku. Tudi serviranje, ko žogica ves
čas potuje ob eni stranici se šteje kot napačen servis in se kaznuje z dodelitvijo ene točke
nasprotniku.

 

6.8  Ko je sodnik napovedal servis, mora biti igralec pripravljen na izvedbo. Igralec pokaže, da je pripravljen služiti tako, da postavi žogo na mizo.

 

7. Igra

 

7.1 Ena (1) točka se dosodi nasprotniku igralca, ki zadržuje svojo neigralno roko znotraj igralnega območja, razen ob menjavi igralne roke. Neigralna roka ne sme biti nikjer znotraj igralnega območja. Vsaka kršitev tega pravila se takoj kaznuje z dosoditvijo ene točke nasprotniku. Sodnik lahko tolerira če presodi, da se neigralna roka giba visoko nad igralno površino, če je to igralčevo naravno gibanje pri udarcu žogice. Igralec lahko položi roko na kontaktno ploščo a pri tem mora paziti da ni s prsti čez rob. Igralec ima lahko telo nad igralno površino, če je tak njegov stil igre.

 

7.2 Igralec mora lopar ves čas držati samo v eni roki, razen ob menjavi igralne roke. Kršitev tega
pravila se kaznuje z dosoditvijo ene (1) točke nasprotniku.
Tudi če igralec z neigralno roko samo popravlja položaj loparja v igralni roki je to napaka in se kaznuje z dosoditvijo ene točke nasprotniku.

 

7.3 Če igralec izpusti lopar dobi nasprotnik (1) točko.

 

7.4 Če je lopar poškodovan in se igra ne more več nadaljevati sodnik zahteva ponoven servis. Vsaka točka ki je dosežena po tem, ko je lopar uničen se ne šteje, četudi sodnik še ni piskal. Lopar je uničen takrat, ko je razdvojen oz razleten na več kosov.

 

8. Mrtva žogica

 

8.1 Sodnik dosodi "mrtvo žogico" in ponovitev servisa, kadar se po njegovem/njenem mnenju žogica premika tako počasi, da po nepotrebnem zavlačuje potek igre, ali kadar igralec izgubi sled za žogico.

 

8.2 Če se žogica ne sliši več kot 2 sekundi sodnik lahko piska mrtvo žogo.

 

9.      Kazni

 

9.1 Kazni z opozorili.   Vsak od navedenih incidentov pod 9.1 bo sankcioniran

• 1. kršitev: Opozorilo

• 2. in nadaljnje kršitve: sodnik določi kazen za dve (2) točki.

9.1.1 Ne igranje za mizo.

• igranje mora biti na konceh mize. Igralca ne smeta igrati s strani mize. Ni dovoljeno, da bi se držala katerega koli dela mize, razen na koncu mize, ki je opredeljen s krivuljo mize, vključno s celotno krivuljo.

9.1.2 Premikanje žoge s prstom.

• žoge ni dovoljeno premikati tako, da bi jo objemali ali držali s katerim koli prstom.

9.1.3 Tresenje, pretirano ali stalno premikanje mize na moteč način.

9.1.4 Moteče drsanje ali ropotanje z loparjem.

9.1.5 Govoriti med igro ali prekinitvijo igre (razen 2.12, 2.13, 3.1, 3.2, 3.3).

9.1.6 Z zunanje strani potiskati kateri koli del telesa v območje gola.

9.1.7 Vse druge aktivnosti, ki jih sodnik ocenjuje kot motnjo za nasprotnika ali namerno zamujanje na igro.

 

9.2 Kazni brez opozoril.

Vsak od navedenih incidentov pod 9.2 bo takoj povzročil dve (2) kazenski točki.

9.2.1 Če mobilni telefon ali katera koli druga elektronska naprava igralca ali njegovega trenerja povzroča kakršnokoli hrup med tekmo.

9.2.2 Vsak poskus trenerja, da svojemu igralcu pošilja tajne znake izven določenega časa za komunikacijo.

To se hkrati šteje za resno kršitev. Sodnik bo trenerja neposredno poslal iz igralnega prostora.

 

9.3 Druge sankcije

9.3.1 Zelo resna kršitev igralca.

• V primeru, npr. napada na sodnika, meče žogico ali lopar ali podobna dejanja, sodnik ima pravico takoj kaznovati storilca prekrška. Igralec  ki povzroči tovrsten prekršek takoj izgubi tekmo.

9.3.2 Sodnik lahko pošlje navijače ali trenerja iz igralnega prostora v primeru kršenja pravil.

9.3.3 Igralec mora biti ob določenem času v igralnem prostoru . Če sodnik počaka pet (5) minut in se igralec ne pojavi, le ta izgubi tekmo. Če je igralec večkrat prepozen, se ga lahko izključi iz turnirja

10.   Oblačila

 

10.1 Igralca morata nositi majico s kratkimi rokavi, rokavi ne smejo biti daljši od komolca.

 

10.2 igralca morata uporabljati zaščito za roke. Zaščita za roke ne sme segati več kot
šest (6) cm čez zapestje igralca in debelina zaščite pred prsti ne sme biti več kot (2,5) cm in ob straneh zaščita ne sme biti več kot (2)cm širša od širine roke na vsaki strani. Pri meritvah roke se palec izključi.

 

10.3  Igralec lahko uporablja zaščito 6 cm nad zapestjem. Obvezno druge barve kot je rokavica. Znojni trakovi!

Dovoljeni načini označevanja konca šestih (6) cm so:

• nošenje rokavice, ki se razteza šest (6) cm nad zapestnim zgibom.

• nošenje znojnega traku z isto barvo kot rokavica, ki doseže do šest (6) cm nad zapestnico, če je zaščita rok krajša od tega.

• nošenje znojnega traku z različno barvo kot rokavica začenši šest (6) cm nad zapestnim zgibom (na ta način lahko roka ostane gola do šest (6) cm od zapestja)

• katero koli kombinacijo zgoraj navedenih točk

 

10.4  Igralca morata nositi neprosojno zaščito oči, ki jima popolnoma zastre vid. Dovoljene so očala za golball, očala za alpsko smučanje ali alternativa njim, obroba mora biti oblepljena s silikonsko peno, da se tesno prilegajo obrazu. Očala naj ne dopuščajo dotoka svetlobe kar pomeni popolna tema. Očala so igralčeva odgovornost in le z dobrimi očali lahko sodeluje v tekmovanju.

 

10.5 Sodnik mora biti oblečen tako da je jasno razvidno, da je sodnik.

 

C. Določila o opremi

 

11.      Loparji

 

Loparji morajo biti iz trdnega gladkega materiala z dolžino 30 cm. Na površinah je lahko nalepljena tudi guma, katere debelina pa ne sme presegati 2 mm na eni strani oz na obeh straneh. Lopar je lahko na koncu zaokrožen ali pa kvadraten. Bistvo je, da odgovarja spodnjim meram oz zahtevam tega pravilnika.

Največje dovoljene mere:

Dolžina loparja (brez ročaja): 20 cm

Širina loparja (brez ročaja): 7,5 cm

Debelina loparja (brez ročaja): 1 cm (skupaj z mehko oblogo)

Dolžina ročaja: 10 cm

Premer ročaja: 4 cm

Celotna dolžina : 30cm

 

Meritev ročaja se začne tam, ko začne izhajati iz igralne ploskve loparja, isto pa meritev igralne ploskve. Meritev celotnega loparja se izmeri od začetka ročaja do konca igralne ploskve.

Blueprints available on IBSA website - http://www.ibsasport.org/sports/showdown/rules

 

 

12.      Žogice

 

Žogice morajo biti slišne. To dosežemo tako, da vanje vstavimo majhne koščke kovine (npr. jekleni, kovniski koščki, itd.). Žogice morajo imeti premer šest (6) cm in morajo imeti trdno in gladko površino. Žogice morajo biti potrjene s strani IBSA podkomiteja.. V primeru da to ni storjeno se točkovanje turnirja ne more šteti za mednarodno točkovanje (Rank list)

 

13.      Miza

 

Notranja dolžina:                               366 cm
Notranja širina:                                  122 cm

Višina (igralna površina od tal):      78 cm

Stranski rob:                                        14 cm

Koti:                                                      Notranji radij 23 cm
Odprtina za gol (polkrožne oblike): premer 30 cm

Pravokotna navpična odprtina:      30 x 10 cm (v zadnji stranici mize)
Otipljiva mejna črta območja gola                premer 40 cm

Kontaktna plošča:                             5 centimetrov previsa, brez podaljška na zunanji strani mize

Sredinska tabla:                                 42 cm nad vrhom stranic in  znotraj 10 cm nad površino mize

 

 

Blueprints available on IBSA website - http://www.ibsasport.org/sports/showdown/rules

 

 

D. Pravila ekipne igre

 

14.      Osnovna pravila ekipne igre

 

14.1 Ekipno tekmovanje se igra po pravilih IBSA Showdown za eno igro, kot je navedeno zgoraj, če ni drugače navedeno.

15.      Ekipe

 

15.1 Ekipa mora biti mešana, tj. Sestavljena JE iz dveh (2) moških igralcev in ene (1) ženske igralke in / ali obratno.

15.2 Možno je zamenjati enega (1) igralca celotne ekipe za novo tekmo med tekmovanjem (ekipa je sestavljena iz petih (5) igralcev). Igralci ne smejo biti podpisani na seznamu različnih ekip, npr. igralec iz nacionalne ekipe A ne more igrati za reprezentanco B med turnirjem.

 

16.     Dodatna pravila ekipne igre

16.1 Zmagovalec tekme je ekipa, ki doseže najmanj enaintrideset (31) točk z razliko dveh (2) točk, npr .: 31:29.

16.2 Vsak igralec ima tri (3) servise, po katerih gre med menjave in prepusti servise naslednjemu v ekipi, ki mora najprej ubraniti tri (3) servise nasprotnega igralca in nato 3 servira in se zamenja,  ter se tako izmenično ponavlja naprej.

16.3 Pred začetkom igre morajo trenerji napovedati vrstni red sodniku in dodeliti številke, po katerih se nato igralci menjavajo. Vrstni red je treba napovedati pred žrebanjem s  kovancem.

16.4 Igralci morajo ostati v sobi, ker morajo biti pripravljeni, da zamenjajo svojega soigralca.

16.5 Pred začetkom igre bo sodnik vrgel kovanec. Ekipa (igralec ali trener) ki je prva na seznamu bo morala izbrati cifro ali grb. Ekipa, ki bo osvojila žreb, bo izbirala glede na vrstni red nasprotne ekipe ali bo servirala ali ne.

16.6 V ekipnih tekmah se izvede menjava strani, ko je prva  ekipa dosegla šestnajst  (16) točk. Sodnik med tem časom  mora odpreti vrata.

16.7 Vsaka ekipa lahko vzame eno (1) minuto odmora med tekmo.

 

17.      Sistem igre

 

1. Igralec 1 iz ekipe A (A1) servira  3-krat proti igralcu 1 iz ekipe B (B1).

2. Po 3 servisih  igralec A1 zapusti igro, igralec B1 pa 3-krat servira proti igralcu A2.

3. Po 3 servisih igralec B1 zapusti igro, igralec A2 pa 3 servira proti igralcu B2.

4. Po 3 servisih  igralec A2 zapusti igro, igralec B2 pa 3-krat servira proti igralcu A3.

5. Po 3 servisih igralec B2 zapusti igro, igralec A3 pa 3-krat servira proti igralcu B3.

6. Po 3 servisih igralec A3 zapusti igro, igralec B3 pa 3-krat servira proti igralcu A1.

7. Po 3 servisih igralec B3 zapusti, igralec A1 pa trikrat servira proti igralcu B1.

To  se ponavlja  do konca tekme. 

  

 Sledi originalen pravilnik v angleškem jeziku!

 

INTERNATIONAL BLIND

SPORTS FEDERATION

 

 

SHOWDOWN RULES

2018 – 2021

Version: Rev. 1, 09.02.2018

 

The rules have been negotiated and approved by the IBSA Showdown Sub-Committee, Handen October 2017. The rules are valid starting from January 1st 2018.


These rules shall govern the Showdown play at all IBSA World Championships, IBSA Continental Championships and all other IBSA sanctioned events.


1. PREAMBLE


Showdown is played by two players. The game is played on a rectangular table with goal pockets at each end, and a centerboard screen. The game is played with bats and an audible ball. The objective of the game is to bat the ball across the table, under the centerboard screen, into the opponent's goal, while the opponent tries to prevent this from happening.


1.1 The rules of the game are set out below.


1.2 The IBSA Showdown Sub-Committee, in consultation with the event organizer shall determine the playing system of the tournament. The competition must follow the guidelines approved by the IBSA Showdown Sub-Committee to be considered an officially recognized tournament by the IBSA Showdown Sub-Committee, offering points for the international ranking system.


1.3 Countries who are organizing national championships approved by their federations must follow international IBSA Showdown rules. If not, participating players will not get points for the official ranking system.


1.4 Should there be any misunderstanding of the IBSA Showdown Rules the English version shall prevail.


 


These regulations consist of four parts:


A: DEFINITIONS


B: RULES OF PLAY


C: EQUIPMENT SPECIFICATIONS


D: TEAM PLAY RULES


 


A: DEFINITIONS 


B: RULES OF PLAY

2. GENERAL RULES


2.1 Officials for each table during tournament play shall be:


9.1.1 Not playing from behind the table.
 

10.4. Players must wear opaque eye protection that completely obscures the player's vision. Darkened alpine skiing glasses or adequate alternatives like goalball masks are the only types which are allowed. The rim of the glasses must be padded with foam or silicone material to completely shut out all light. This means that absolutely no light is allowed to be seen when the referee checks the mask - this literally means "complete darkness". It is the player’s responsibility to have adequately prepared eye protection to be allowed to take part in a competition.


10.5. The referee must be clearly identifiable as the referee.

 

C: EQUIPMENT SPECIFICATIONS


11. BATS


Bats are to be constructed of a hard, smooth material, with a length of thirty (30) cm. It can be covered with soft material (a layer up to two (2) mm on one side or both sides). The overlap of the handle and blade can have any length.


Maximum dimensions:
Blueprints available on IBSA website - http://www.ibsasport.org/sports/showdown/rules

 

D: TEAM PLAY RULES


14. GENERAL RULES FOR TEAM PLAY


14.1 Team competition is played according to the IBSA Showdown rules for single play as laid out above if not otherwise noted.


15. TEAMS


15.1 A team must be mixed, i.e. the line-up consists of two (2) men players and one (1) women players and/or vice-versa.


15.2 It is possible to change one (1) player up to the complete team for a new match during the competition (team consists of five (5) players). Players must not be signed under the squad list of a different national team, e.g. a player from national team A cannot play for national team B during the tournament.

16. ADDITIONAL RULES


16.1 Winner of the match is a team which reaches a minimum of thirty-one (31) points with the margin of two (2) points, e.g.: 31:29.


16.2 Each player has three (3) serves after which he/she goes away and leaves the serves to his team-mate who must first catch three (3) serves by the opponent player.


16.3 Before the play starts, coaches must announce the line-up to the referee and assign the numbers by which the players go to serve and return. The line-up should be announced secretly before the coin toss.


16.4 Players must stay in the room for they must be ready to change his/her team-mate.


16.5 Prior to the start of play, the referee will toss a coin. The team (a player or coach) first on the list will be asked to choose head or tail. The team winning the coin toss will be given the choice, after knowing the opponent team's playing order, of taking or giving away the first serve to the opposing team.


16.6 In team matches side changes shall be done when one (1) team has reached the score of sixteen (16). The referee must open the door.


16.7 Each team can take one (1) time-out during each match.


17. SYSTEM OF PLAY


1. Player 1 from team A (A1) serves 3 times against player 1 from team B (B1).


2. After 3 serves player A1 leaves, and player B1 serves 3 times against player A2.


3. After 3 serves player B1 leaves, and player A2 serves 3 times against player B2.


4. After 3 serves player A2 leaves, and player B2 serves 3 times against player A3.


5. After 3 serves player B2 leaves, and player A3 serves 3 times against player B3.


6. After 3 serves player A3 leaves, and player B3 serves 3 times against player A1.


7. After 3 serves player B3 leaves, and player A1 serves 3 times against player B1.


This order is repeated up to the end of the match.


 

Version History:


Rev. 1, 09.02.2018


 

 


 

 Na  podlagi  5.  člena  splošnega  pravilnika  o  športnih  tekmovanjih  slepih  in

slabovidnih Slovenije je sekcija za šport dne 21. 12. 2017 sprejela

 

 

TEHNIČNI PRAVILNIK ZA ORGANIZACIJO IN IZVAJANJE TEKMOVANJ SLEPIH IN SLABOVIDNIH SLOVENIJE V SHOWDOWNU (NAMIZNEM TENISU ZA SLEPE)

 

 

SPLOŠNE OPREDELITVE

 

1. člen

 

 

Ta  pravilniurejidoloča  organizacijo  in  izvedbpredtekmovanja  in finalnega tekmovanja državnega prvenstva (v nadaljnjem besedilu DP) v showdownu (namiznem tenisu za slepe in slabovidne).

 

 

Zveza drtev slepih in slabovidnih Slovenije (ZDSSS) organizira predtekmovanja,   DP pa organizira Zveza za šport invalidov Slovenije – Paraolimpijski komite (ZŠIS - POK).

 

*Medobčinska društva morajo do 30. novembra na ZDSSS sporočiti imena igralcev, uvrščenih na regijsko tekmovanje.

 

 

 

2. člen

 

 

Tekmovanja potekajppravilih  IBSA za showdown, skladu  s splošnim pravilnikom o športnih tekmovanjih slepih in slabovidnih Slovenije ter po določbah tega pravilnika.

 

 

3. člen

 

 

Predtekmovanja so praviloma razpisana za posameznike-ce.

 

 

 

 

TEKMOVANJE

 

 

4. člen

 

 

Tekmovanje poteka v sledečih kategorijah:

- mki (posamično)

- ženske (posamično)

- ekipno

 

 

5. člen

 

 

Posamično tekmovanje se izvaja na dveh ravneh: 1.  raven predtekmovanje:

a)  drtveno tekmovanje,

b) regijsko tekmovanje;

2.  raven DP.

 

 

Ekipno tekmovanje se izvede le na DP.

6. člen (tekmovalna sezona) Tekmovalna sezona traja vsako leto od oktobra do aprila.

Društvena tekmovanja morajo biti izvedena v oktobru in novembru.

Regijska tekmovanja morajo biti izvedena v decembru, januarju in februarju. *Državno prvenstvo se izvede v drugi polovici meseca marca ali v mesecu aprilu.

 

 

7 .člen

 

 

Tekmovanja potekajo v obliki turnirjev na obeh ravneh predtekmovanj.

Števil regijski turnirjev   j določen  številom   društe  regijskem tekmovanju. V vsaki regiji so udelena tri društva (v primeru, da sodelujejo vsa društva).. Vsako društvo je dolžno izvesti en turnir.

Za vrstni red turnirjev se dogovorijo organizacije med seboj.

8. člen (drtveno tekmovanje) Društveno tekmovanje mora biti izvedeno najmanj enkrat letno.

Društva  so  dolžna  o  tekmovanjih  obveščati  svoje  aktivno  članstvo,  posebej mlade v integriranem šolstvu. O drtvenem tekmovanju mora MDSS obvestiti tudi profesorja športne vzgoje v * Centru IRIS.

 

9. člen (regijska tekmovanja)

 

 

Tekmovalec, ki ga MDSS prijavi na regijsko tekmovanje,  zastopa to isto MDSS v tekoči sezoni vse do konca tekmovalnega obdobja. Nlani iz področja, ki ga pokriva posamezno MDSS so skrb in obveznost dotičnega društva.

Med tekmovalnim obdobjem ni dovoljen prestop in tekmovanje za drugo organizacijo.

 

10. člen

 

 

MDSS ima pravico na regijsko tekmovanje poslati najv 4 tekmovalce. *Državni prvak ne šteje v kvoto 4-ih tekmovalcev.

 

 

 

11. člen

 

Regije (lige) po tem pravilniku so:

 

1.ZAHODNA regija:      MDSS Koper, MDSS Nova Gorica, MDSS Kranj

2.CENTRALNA regija: MDSS Ljubljana, MDSS Celje, MDSS Novo mesto,

3.VZHODNA regija:      MDSS Maribor, MDSS Murska Sobota, MDSS Ptuj

 

*V primeru, da se na regijska tekmovanja prijava 5 ali manj društev, se ta razporedijo v dve regiji.

 

 

 

12. člen

 

 

Na prvem kolu regije se določi predstavnik regije in 5 članski tekmovalni odbor regije (v tekmovalnem odboru so trije tekmovalci iz različnih drtev, sodnik in predstavnik regije), kateri rešuje morebitne spore na tekmovanjih.

 

 

Prijavo na davno prvenstvo pošlje društvo, ki je zadnje izvedlo turnir. Prijavo je potrebno poslati sekciji za šport pri ZDSSS. Na državno prvenstvo se uvrsti prvih pet uvrščenih iz vsake regije. * Na DP je avtomatsko uvrščen tudi aktualni državni prvak in posledično v kvalifikacijah ne nastopa.

 

 

Na DP se tekmovalec/lka ne more uvrstiti, če se vsaj enkrat ne udeleži enega od

regijskih krogov.

 

*Določba iz prejšnjega odstavka ne velja za aktualnega državnega prvaka (že avtomatsko uvrščen).

 

 

 

13. člen (izračun uvrstitev na regijskem tekmovanju) Vrstni red v posamezni kategoriji se določi po naslednjem načinu:

*

·       Vsak tekmovalec dobi na vsakem posameznem kolu regijskega tekmovanja sledeče število točk:

o   1. mesto = 100 točk

o   2. mesto = 80 točk

o   3. mesto = 60 točk

o   4. mesto = 50 točk

o   5. mesto = 45 točk

o   6. mesto = 40 točk

o   7. mesto = 36 točk

o   8. mesto = 32 točk

o   9. mesto = 28 točk

o   10. mesto = 26 točk

o   11. mesto = 24 točk

o   12. mesto = 22 točk

·       Tisti, ki se določenega kroga ne udeleži, v tem krogu ne dobi točk.

·       Končni vrstni red regijskega tekmovanja se določi s seštevkom točk vseh posameznih krogov regijskega tekmovanja.

 

 

 

Če sta dva tekmovalca/ke med seboj enaka-e po številu dosenih točk v krogu, odla medsebojni dvoboj.

 

*Če igralca katerega medsebojnega dvoboja nista odigrala zaradi odsotnosti enega igralca, se rezultat neodigranega dvoboja šteje 11 - 0, 11 - 0 v korist prisotnega igralca.

 

 

Če so trije igralci/ke med seboj enaki-e po številu doseženih točk v krogu, med njimi odloča medsebojna gol razlika (izvzamemo tekme z drugimi nasprotniki). Če so si igralci tudi v tem pogledu enaki se upošteva da je prvi tisti, ki je dosegel največje št. točk oz. golov. Če so si tudi tu igralci enaki se upošteva gol razlika med vsemi igralci. Če so si igralci tudi v tem pogledu enaki je prvi tisti, ki je dosegel najvje št točk oz golov med vsemi. *Če so si igralci še vedno enaki o uvrstitvi odloča žreb.

 

 

 

 

14. člen

 

Če sta dva tekmovalca-ke po vseh krogih med seboj enaka-e po številu točk, odločajo medsebojni dvoboji na vseh tekmah te ravni. *Če igralca katerega medsebojnega dvoboja nista odigrala zaradi odsotnosti enega igralca, se rezultat neodigranega dvoboja šteje 11 - 0, 11 - 0 v korist prisotnega igralca.

Če sta tudi v tem seštevku enaka  (odigrano sodo število dvobojev) se med igralcema gleda gol razlika v njunih dvobojih. Če sta tudi tu enaka se med igralcema gleda skupna gol razlika, Če sta tudi tu enaka se med igralcema gleda kdo je dosegel vtočk oz. golov. Če sta tudi v tem seštevku enaka se gleda kdo je dosegel višjo zmago v gosteh.* Če sta si igralca še vedno enaka se gleda kdo je dosegel najvišjo uvrstitev na posameznem kolu regijskega tekmovanja (kdo ima več prvih mest, nato drugih mest...). Če sta si igralca še vedno enaka odloča žreb.

 

 

 

 

15. člen (nela izvedbe med regijskega tekmovanja)

 

 

Na regijskih turnirjih se izbira tekmovalni sistem glede na število udeležencev:

 

 

     če je sodelujočih manj kot 8 tekmovalcev v posamezni kategoriji, se igra po sistemu vsak z vsakim na dva dobljena seta,

 

 

     če je tekmovalcev 8 ali več v kategoriji, tekmovalni odbor razvrsti tekmovalce po skupinah ali skraa dvoboje. Ti se lahko igrajo na krajše nize po točkah ali pa na časovno omejitev trajanja igre. (tekmovalni odbor se mora o tem opredeliti pred pričetkom prvega kroga regijskih tekmovanj)

 

 

16. člen  (sojenje)

 

 

Vsak dvoboj mora soditi sodnik z domačo licenco. Sodnik vodi tekmovanje skozi celotni krog na dotičnem MDSS.

 

 

17. člen (DP)

 

 

 

 

*DP se obvezno izvede  na dveh mizah ali več ter v štirih predtekmovalnih skupinah (če je prisotnih tekmovalcev 12 - 16), ki so sestavljene po spodaj opisanem sistemu. Boljše oziroma slabše drugouvrščene, tretjeuvrščene... dobimo tako, da skupno število doseženih točk iz regijskih tekmovanj delimo s številom izvedenih krogov v posamezni regiji. V primeru enakega števila točk dveh ali več tekmovalcev se upošteva kdo je dosegel najvišjo uvrstitev na posameznem kolu regijskega tekmovanja (kdo je dosegel več prvih mest, nato drugih mest...). Če sta si igralca še vedno enaka odloča žreb.

 

Sestava skupin na DP:

 

 Skupina A

 

1.    Žreb (nosilci) med aktualnim državnim prvakom in regijskimi prvaki

2.    Žreb med regijskimi podprvaki in najboljšim tretjeuvrščenim

3.    Žreb med preostalima tretjeuvrščenima in najboljšima četrtouvrščenima

4.    Žreb med najslabšim četrtouvrščenim in vsemi petouvrščenimi ali morebitnimi imetniki Wild card-a.

 

Enako velja za vse ostale skupine

 

-        če je na DP prisotnih manj kot 8 tekmovalcev se igra po sistemu vsak z vsakim, nato  se izvedeta polfinala (prvouvrščen iz skupinskega dela proti četrtouvrščenemu in drugouvrščen proti tretjeuvrščenemu). Organizator lahko na podoben način neobvezno (če je dovolj časa...) izpelje tudi tekme za nižja mesta. Pred skupinskim delom se zaradi razporeda tekem žreba pozicije v skupini (A1, A2...), pri čemer se upošteva, da se najprej (na prve pozicije v skupini) žreba nosilce, nato drugouvrščene... iz regijskega tekmovanja.

 

 

 

-        če je na DP prisotnih 8 - 11 tekmovalcev se tekmovalce razvrsti v dve skupini, pri čemer se pri žrebu, podobno kot pri sistemu s štirimi skupinami, tudi tukaj upošteva status nosilcev, drugouvrščenih... Po končanem skupinskem delu se odigrajo polfinala po sistemu A1 - B2 in B1 - A2. Organizator lahko na podoben način neobvezno (če je dovolj časa...) izpelje tudi tekme za nižja mesta.

 

Igralci igrajo po vnaprej pripravljenem vrstnem redu tekem, kjer je že vnaprej (pred žrebom) vsaki tekmi določena tudi sodnik in igralna miza (vrstni red je pripravljen glede na št. miz).

 

 

Moški posameznik oz. ženska posameznica je lahko vsak slep in slaboviden

davljan/ka republike Slovenije.

 

 

Za DP v ekipnem tekmovanju se naključno ireba pare. Ekipno tekmovanje poteka po sistemu na izpadanje, če so prijavljene vkot 4 ekipe. Organizator lahko neobvezno izpelje (če je dovolj časa) tudi tekme za nižja mesta tudi v ekipnem tekmovanju. Če so prijavljene 4 ekipe ali manj, odigrajo ekipe dvoboje vsaka z vsako in se določa vrstni red na osnovi števila doseženih točk. Če je rezultat tu neodločen, odloča rezultat medsebojnega dvoboja. Če je še tu rezultat neodločen, se upteva gol razlika iz vseh dvobojev.

 

*Ekipa mora biti mešana po spolu. Če ekipa pogoja o mešani sestavi po spolu ne izpolnjuje mora za igranje pridobiti privolitev tekmovalne komisije DP.

 

 

Člani ekipe morajo biti slepi in slabovidni davljani republike Slovenije. (ni

obvezno biti član MDSS.)

Ekipe na DP prvenstvu so lahko:

Ekipe Medobčinskih drtev slepih in slabovidnih

Združene ekipe Medobčinskih društev slepih in slabovidnih

Združeni posamezniki, ki ne nastopajo kot predstavniki Medobčinskih društev

slepih in slabovidnih

 

 

 

 

 

 

18. člen

 

 

*V primeru, da ni prisotnih vseh nosilcev skupin, so naslednji nosilci naslednji igralci po uvrstitvi iz regijskega tekmovanja (ob odsotnosti regijskega prvaka) ali naslednji igralec po uvrstitvi iz DP (ob odsotnosti aktualnega državnega prvaka).

 

 

19. člen

 

 

*Prvouvrščena iz vsake skupine se uvrstita v četrtfinale, kjer se tekmuje na izpadanje:

Pari četrtfinala se žrebajo. Pri žrebu se upoštevata sledeča pogoja:

 

o   V istem četrtfinalu se ne moreta dobiti dva prvo ali dva drugouvrščena.

o   Člana iste skupine iz skupinskega dela (1. krog) se do finala ne smeta srečati.

 

Primer izvedbe žreba: prvi naključno izžrebani tekmovalec izmed zmagovalcev skupin (A,B;C ali D) je prvi tekmovalec prvega četrtfinalnega para, drugouvrščeni iz njegove skupine je avtomatično drugi tekmovalec četrtega četrtfinalnega para. Drugi naključno izžrebani tekmovalec izmed zmagovalcev skupin (A, B, C ali D) je prvi tekmovalec drugega četrtfinalnega para, drugouvrščeni iz njegove skupine je avtomatično drugi tekmovalec tretjega četrtfinalnega para. Tretji naključno izžrebani tekmovalec izmed zmagovalcev skupin (A, B, C ali D) je prvi tekmovalec tretjega četrtfinalnega para, drugouvrščeni iz njegove skupine je avtomatično drugi tekmovalec drugega četrtfinalnega para. Četrti naključno izžrebani tekmovalec izmed zmagovalcev skupin (A,B,C ali D) je prvi tekmovalec četrtega četrtfinala, drugouvrščeni iz njegove skupine je avtomatično drugi tekmovalec prvega četrtfinalnega para.

 

Zmagovalca četrtfinala 1 in 2 sestavljata 1. polfinalni par.

Zmagovalca četrtfinala 3 in 4 sestavljata 2. polfinalni par.

 

 

 

Zmagovalca polfinala se uvrstita v finale, poraženca polfinala pa v malo finale. Poraženci četrtfinala po enakem sistemu kot zmagovalci sestavljajo pare za razvrstitev od 5. do 8. mesta.

 

 

Organizator  podoben sistem tekmovanja lahko neobvezno  izpelje tudi za mesta od 9 do 16, torej za tretje in četrto uvrščene v skupinah. (Odvisno od časa, ki je na voljo)

 

 

Sklepni del tekmovanja:

par za 5. in 6. mesto. par za 1. in 2. mesto.

 

 

par za 7. in 8. mesto. par za 3. in 4. mesto.

 

 

20. člen

 

 

*Vsi dvoboji v posamični konkurenci, ki jih predvideva ta pravilnik, morajo biti odigrani vsaj na dva dobljena niza. Na tri dobljene nize se igrajo polfinalni dvoboji, ter dvoboja za prvo mesto in tretje mesto na davnem prvenstvu.

 

 

21. člen

 

 

Vsaka zmaga v posamičnem dvoboju prinese:

 

 

a)  *V turnirskem sistemu zmagovalcu 1 točko, poražencu pa 0 točk.

b) V dodatnih kvalifikacijah in v sistemih na izpadanje sta oba rezultata vredna enako.

 

 

Vse posamične tekme se igrajo do 11 točk. V primeru potrebne razlike dveh točk se igra do neomejenega števila točk (dokler se ne doseže potrebna razlika 2 točk).

Vsi ekipni dvoboji, ki jih predvideva ta pravilnik, se igrajo do 31 dosenih točk

oz. tako kot to definirajo pravilniki IBSA za showdown.


 

 

Vse  morebitne  bonitete  in  koristi,  ki  izhajajo  iz  nastopanja,  in  dosenih

uspehov, lahko uveljavlja le prijavitelj, ki tekmovalce tudi (so)financira.

 

 

22. člen (prehodne in končne določbe)

 

 

Tehnični pravilnik zne veljati naslednji dan po sprejemu na seji sekcije za šport pri ZDSSS.

 

 

23. člen

 

 

S sprejemom tega pravilnika preneha veljati pravilnik o izvedbi tekmovanj in državnega prvenstva v namiznem tenisu za slepe in slabovidne (showdown) pri Zvezi društev slepih in slabovidnih Slovenije in Zvezi za šport invalidov Slovenije, sprejet na dan 11. 10. 2013.

 

 

 

 

 

Ljubljana, 1.12.2017

 

 

Predsednik<sekcijeZDSSS:

    

Emil Muri,