SHOWDOWN SLOVENIJA
AKTUALNO in ARHIV > ZAPISNIKI

ZAPISNIKI

 


 

Zapisniki

Zapisnik za ekipno tekmovanje

Zapisnik za posamičen dvoboj na dve dobljeni

Zapisnik za posamičen dvoboj na tri dobljene

Zapisnik za trening

 

Sistemi

Sistem vpisovanja vsak z vsakim     (sistema na dve dobljeni in sistem na tri dobljene sta narejena za 17 igralcev če igrajo vsak z vsakim.  Sami ga lahko poljublno prilagajate glede na število igralcev ki so v skupini. Torej če vzamemo primer, da je igralcev v skupini 8  moramo čimbolj skrčiti vse navpične vrstice od stolpca 8 naprej do stolpca, ki prikazuje točke. Prav tako čimbolj skrčimo vse vodoravne vrstice od vrstic ki jih zaseda 8 igralec naprej. Skrčimo jih vse do konca razpredelnice)

 

The system of subscription - each against each   (system to best of three and best of five are designed for 17 players if they play each by each. You can adjust the number of players who are inside the group. So if we take the example that we have 8 players in group as far as possible we confine any vertical row after column 8  to the column that shows the point. Also, most run down all the horizontal lines of the rows occupied by the 8 player on. Shrunk them all to the end of the table)