ŠOLSKO PRVENSTVO V SHOWDOWNU   2009/2010

(Ljubljana – Zavod za slepo in slabovidno mladino)

 

1

MESTO

 

PETER ZIDAR

 

2

MESTO

 

TANJA JESIH BAČNIK

3

MESTO

 

TANJA  ORANIČ

 

4

MESTO

 

MIHA SUSMAN

 

5

MESTO

 

AJET KEVRIČ

 

6

MESTO

 

LEJA MAŽIČ

 

7

MESTO

 

UROŠ PLESKOVIČ

8

MESTO

 

MATIJA BREGAR

9

MESTO

 

TINA GOSTENČNIK

10

MESTO

 

MAGDA JANKOVIČ

11

MESTO

 

DARIJAN JERMOL

12

MESTO

 

LEON ROJKO

 

13

MESTO

 

TOMAŽ AVSEC

 

14

MESTO

 

ZORAN POPLAŠEN

15

MESTO

 

DENIS REPA

 

16

MESTO

 

UROŠ BIBIČ