KONČNI REZULTATI
EKIPNO POSAMIČNO
MESTO  EKIPA MESTO  EKIPA
1 ŠDSS 1 SABO
2 MDSS LJ 2 ZIDAR
3 MDSS CE 3 ČUŠ
4 MDSS KR 4 BLAŽEVIČ
5 PODOBNIKAR
DEKLETA 6 BRATUŠEK
MESTO  EKIPA 7 HUMSKI
1 JESIH BAČNIK 8 NOVAK
2 FURER 9 DETIČEK
3 KOS 10 MUHIČ
4 ORANIČ