KONČNI REZULTATI turnir ŠDSS 2008
EKIPNO MOŠKI
MESTO  EKIPA MESTO  IME IN PRIIMEK
1 ŠDSS 2 1 SANDI SABO
2 MDSS KR 2 SANDI NOVAK
3 ŠDSS 1 3 SIMON PODOBNIKAR
4 ZŠIS 4 BOŠTJAN BRATUŠEK
5 FES 5 FRANCI VAUPOTIČ
6 KPŠRD 6 BRANKO ČUŠ
    7 DRAGAN BLAŽEVIČ
8 FRANC MLAČNIK
9 JANEZ POTOČNIK
DEKLETA 10 LADI HUMSKI
MESTO  IME IN PRIIMEK 11 SLAVKO MUHIČ
1 KOS SANJA 12 GORAN BADICOVIČ
2 FURER JANA 13 MATIC BOGATAJ
3 ORANIČ TANJA    
4 MLINARIČ SILVA
5