rezultati ŠDSS turnirja 2009
SKUPNO MOŠKI ŽENSKE
1. FURER CE 1. NOVAK  KP 1. FURER CE
2. NOVAK  KP 2. SABO MS 2. ORANIČ KR
3. SABO MS 3. HUMSKI CE 3. KOS CE
4. HUMSKI CE 4. PODOBNIKAR LJ
5. PODOBNIKAR LJ 5. ZIDAR CE
6. ZIDAR CE 6. BLAŽEVIČ KR AMATERJI
7. ORANIČ KR 7. BRATUŠEK PT 1. BLAŽEVIČ CE
8. BLAŽEVIČ KR 8. MLAČNIK F. CE 2. MLAČNIK KR
9. KOS CE 9. RUDI CE 3. RUDI CE
10. BRATUŠEK PT 10. BADICEVIČ LJ
11. MLAČNIK F. CE 11. STANČ CE
12. RUDI CE 12. ROJKO MB EKIPNO
13. BADICEVIČ LJ 13. DJURIČ KR 1. OBALA MURSKA
14. STANČ CE 14. MURI KR 2. MDSS LJ PT
15. ROJKO MB 15. MUHIČ KR 3. OBSOTLARJI
16. DJURIČ KR 16. STARC KP 4. SEF
17. MURI KR 5. MDSS KR
18. MUHIČ KR 6. SAVINJSKA
19. STARC KP